Werkoriëntatie Project (WOP)

Terug naar overzicht

Werkoriëntatie Project (WOP)

24-10-2023

Werkoriëntatie Project (WOP)

Werkoriëntatie Project (WOP)

Al meer dan 20 jaar laten we leerlingen kennismaken met de arbeidsmarkt in verschillende sectoren. Ook afgelopen januari hebben weer alle leerlingen uit klas 3 vmbo-tl/havo/vwo deelgenomen aan een stage of bedrijfsbezoek bij bedrijven in de regio.

Wij willen die bedrijven nogmaals bedanken voor hun bijdrage aan dit Werkoriëntatie Project, waarbij zij leerlingen met hen hebben laten kennismaken door hun een beter inzicht te geven in de diversiteit aan functies en activiteiten. Hierdoor werd het imago van de Wijkse bedrijven positief gestimuleerd en heeft u meegewerkt aan de vorming van wellicht potentiële arbeidskrachten van de toekomst.

Bedrijfsstages, Bedrijfsbezoeken en de Bedrijvenmarkt

Voor een belangrijke groep leerlingen, of het nu de bedrijfsstages of de bedrijfsbezoeken zijn, is de WOP een eyeopener voor hun profiel-, studie- en beroepskeuze en gaan ze meer nadenken over de uiteindelijke richting die ze op willen. De leerlingen zijn letterlijk in beweging gekomen om vanuit de schoolbanken de wereld van het werk in bedrijven en instellingen te ervaren. Het (Wijkse) bedrijfsleven heeft met deze bedrijfsbezoeken,

-stages en de bedrijvenmarkt zijn enorme gastvrijheid getoond en een zeer belangrijke bijdrage geleverd aan de toekomstige profiel-, opleidings- en beroepskeuze van onze leerlingen. 

Werkoriëntatie Project weer in januari 2024

Mocht u nog in de gelegenheid zijn om volgend jaar weer een bijdrage te leveren aan deze waardevolle samenwerking tussen bedrijfsleven, instellingen en het Revius, dan kunt u contact opnemen met ons via onderstaande mailadressen.

Wij zijn ons ervan bewust dat er sprake zal zijn van een tijdsinvestering van uw kant. Daar staat tegenover dat u één of meerdere leerlingen een onvergetelijke en bijzonder waardevolle ervaring zult geven in het moeilijke, maar ook zo leerzame keuzeproces.

 

Decanen Revius Wijk     

Mylène van Riemsdijk                      Walter de Klerk                                                          
decaan havo/vwo                             decaan vmbo
m.vanriemsdijk@reviuswijk.nl          w.deklerk@reviuswijk.nl
tel. 0343-571539                              tel. 0343-571539

Sluiten