Contributie en voorwaarden

 

Het lidmaatschap is bedrijfsgebonden en kan elk gewenst moment ingaan. De contributieschalen zijn berekend op het aantal personen die in de onderneming werkzaam zijn. Als peildatum wordt 1 januari gehanteerd.

De contributie wordt per jaar in rekening gebracht. Wordt u tijdens het lopende jaar lid, dan zullen de resterende maanden aan u in rekening gebracht worden.  Het lidmaatschap geldt per kalenderjaar. Opzeggen van het lidmaatschap doet u schriftelijk, vóór 31 december, voor het daaropvolgende jaar.

Contributieschalen (exclusief BTW)

1    1 persoon € 150,00
2    2 - 5 personen € 190,00
3    6 - 10 personen € 235,00
4    11 - 20 personen € 300,00
5    21 - 50 personen € 381,00
6    51 - 100 personen € 485,00
7    101 - 200 personen € 630,00