Contributie en voorwaarden

Het lidmaatschap is bedrijfsgebonden en kan elk gewenst moment ingaan. De contributieschalen zijn berekend op het aantal personen die in de onderneming werkzaam zijn. Als peildatum wordt 1 januari gehanteerd.

De contributie wordt per jaar in rekening gebracht. Word je tijdens het lopende jaar lid, dan zullen de resterende maanden in rekening gebracht worden.  Het lidmaatschap geldt per kalenderjaar. Opzeggen van het lidmaatschap kan per mail uiterlijk vóór 31 december, voor het daaropvolgende jaar.

Contributieschalen (exclusief BTW)

1) 1 persoon = € 165,00
2) 2 - 5 personen = € 209,00
3) 6 - 10 personen = € 259,00
4) 11 - 20 personen = € 330,00
5) 21 - 50 personen = € 420,00
6) 51 - 100 personen = € 534,00
7) 101 - 200 personen = € 693,00

Sluiten