Bestuur

Het bestuur heeft de taak goede relaties te onderhouden met overheden, KvK, andere overkoepelende organisaties. Daarnaast behoort het tot haar taak vragen vanuit de leden te behandelen. Het bestuur heeft continu haar voelsprieten uit staan betreffende issues/ invloeden, met betrekking tot het bedrijfsleven en deze aan de achterban te communiceren, eventueel een standpunt in te nemen en als aanspreekpunt te fungeren tussen partijen. Het bestuur is verantwoordelijk voor de financiële gezondheid van de OKW. Openheid van zaken wat betreft de financiële gesteldheid van de OKW wordt gegeven door een keer per jaar een Algemene Ledenvergadering te houden.

Heeft u een vraag aan het bestuur? Dan kunt u deze direct stellen via bestuur@okw-wbd.nl

.

Sluiten