Missie en visie

Missie

De OndernemersKring Wijk bij Duurstede stelt zich ten doel de (gezamenlijke) belangen van haar leden in het bijzonder en van de ondernemers in de gemeente Wijk bij Duurstede in het algemeen,  te behartigen, onderlinge contacten tussen leden te bevorderen en het economisch klimaat binnen de gemeente te stimuleren.

Visie

Onze visie is dat kennisdeling bijdraagt aan het bedrijfsmatig succesvol zijn. 

Daarom

  • Treden we op als gesprekspartner, aanspreekpunt en vraagbaak
  • Onderhouden we relaties met regionale overheden, officiële instanties en andere verenigingen/overkoepelende organisaties
  • Kunnen onze leden zaken bij ons neerleggen, die zij onder de aandacht van andere leden of instanties willen brengen
  • Organiseren wij activiteiten op bedrijfsmatig en informeel gebied

Doelgroep

Leden zijn ondernemers die wonen of werkzaam zijn in de gemeente Wijk bij Duurstede en omstreken en willen meewerken en -denken aan een gezond bedrijfsklimaat in de gemeente Wijk bij Duurstede.