Missie en visie

Missie

De OndernemersKring Wijk bij Duurstede stelt zich ten doel de (gezamenlijke) belangen van haar leden in het bijzonder en van de ondernemers in de gemeente Wijk bij Duurstede in het algemeen,  te behartigen, onderlinge contacten tussen leden te bevorderen en het economisch klimaat binnen de gemeente te stimuleren.

Visie

Onze visie is dat verbinding en kennisdeling bijdraagt aan het bedrijfsmatig succesvol zijn.

Verbinden

Verbinding

Het stimuleren van onderling contact tussen leden. Bij de OKW kun je op een ontspannen manier in contact komen met andere ondernemers om ideeën op te doen en uit te wisselen en samenwerking zoeken onder het genot van een hapje en een drankje.

Gesprekspartner

Kennis delen

Informatie over verschillende actuele onderwerpen delen we op onze website en social media. We organiseren regelmatig interessante bijeenkomsten voor ondernemers. Leden worden ook gevraagd om hun kennis te delen met andere ondernemers en worden actief betrokken bij het organiseren van activiteiten. 

Netwerken

Netwerken

We werken nauw samen met de gemeente en regionale overheden. Met het actief onderhouden van relaties met lokale- en regionale overheden, officiële instanties en andere verenigingen/overkoepelende organisaties, zorgen we voor een groot professioneel netwerk.

Belangenbehartiging

Wij werken intensief aan het verbeteren van het ondernemersklimaat. In samenwerking met gemeente en provincie maken we ons sterk voor een vitale economie: het behoud van werkgelegenheid, herstructurering/ uitbreiding van het bedrijventerrein, een goede bereikbaarheid, betaalbare woningen, duurzaamheid en een visie op de toekomst.

Vraagbaak

Als bestuur staan we open voor issues, die onze leden onder de aandacht van andere leden of instanties willen brengen. Samen sta je sterker en we proberen actief mee te denken en oplossingen te zoeken.

Activiteiten

Het hele jaar door organiseren we verschillende activiteiten.  Dat doen we ook in samenwerking met andere ondernemersverenigingen, met de gemeente en andere partners. Suggesties van onze leden voor het organiseren van de verschillende activiteiten zijn heel waardevol, omdat we zo aansluiten op de behoeftes en vragen die er leven bij onze ondernemers. Op onze website kun je onze activiteiten voor de komende tijd bekijken.

Doelgroep

Onze leden zijn ondernemers uit allerlei bedrijfstakken die wonen, of werken in Wijk bij Duurstede, Cothen en Langbroek. en willen meewerken en -denken aan een gezond bedrijfsklimaat in de gemeente Wijk bij Duurstede.

.

Sluiten