Pas op voor ‘dwangsommen’ door bedrijf

Terug naar overzicht

Pas op voor ‘dwangsommen’ door bedrijf

26-03-2024

Diverse ondernemers zijn de afgelopen weken benaderd

Diverse ondernemers zijn de afgelopen weken benaderd door een bedrijf dat ten onrechte de indruk wekt namens de provincie te werken. Dit bedrijf zegt een dwangsom op te leggen in verband met het niet hebben van een energiebesparingsplan. Ga hier niet op in: energiecontroles in de provincie Utrecht worden alleen uitgevoerd door de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) en de RUD Utrecht.

Als de ODRU of de RUD een controle uitvoert op verplichte energiebesparende maatregelen, neemt de toezichthouder meestal eerst contact op met de ondernemer. Bij een onaangekondigd bezoek legitimeert de toezichthouder zich altijd. Als tijdens een controle blijkt dat een ondernemer nog onvoldoende maatregelen heeft genomen, krijgt hij of zij de gelegenheid om dit alsnog te doen. Hiervoor wordt geen dwangsom opgelegd zonder waarschuwing vooraf.

We adviseren ondernemers die een dergelijke mail of brief hebben ontvangen, om niet te betalen en contact met ons op te nemen via mailadres info@odru.nl of info@rudutrecht.nl

Bron: https://www.odru.nl/actueel/pas-op-voor-dwangsommen-door-bedrijf/

Sluiten