Duurzaamheidsscan MKBbedrijven

donderdag 23 januari 2014 11:41

Vanuit de wens van kabinet en VNO NCW om bedrijven duurzamer te laten werken biedt Brink tegen een verlaagd tarief een duurzaamheidscan aan die Wijkse MKB bedrijven kunnen laten uitvoeren.

FACTSHEET GREEN DEAL ZAKELIJKE DIENSTVERLENING


Inleiding
In samenwerking met MKB Nederland voert Brink Groep de Green Deal Zakelijke Dienstverlening uit. MKB-Nederland en VNO-NCW werken met het kabinet aan de verduurzaming van de Nederlandse economie.. Deze aanpak bouwt voort op het Duurzaamheidsakkoord en is bedoeld om concrete knelpunten weg te nemen die ondernemers tegenkomen bij het realiseren van duurzaamheids-initiatieven. Hiervoor worden met branches en bedrijven Green Deals gesloten. MKB-Nederland zegt toe om eind 2013 bij tenminste 480 bedrijven 20% energiebesparing en bij 20 bedrijven duurzame opwekking te realiseren.


Aanbod
Brink Groep is gevraagd om invulling te geven aan de Green Deal Zakelijke Dienstverlening, waarbij de focus ligt op het verduurzamen van bestaand kantoorvastgoed van het MKB. In het kader hiervan biedt Brink Groep een (ver)duurzaamheidsadvies aan MKB-ers aan. Doordat een groot deel van dit advies vanuit de Green Deal wordt bekostigd, kunnen MKB-ers dit advies tegen een sterk gereduceerd bedrag laten uitvoeren.
Dit advies kan bestaan uit het maken van een EPA-U label, een duurzaamheidsscan van het vastgoed met behulp van Leaf of het opstellen van een business case voor energiebesparende maatregelen, zoals het plaatsen van zonnepanelen op eigen dak. Op deze manier kunnen MKB-ers met concrete plannen voor het verduurzamen van hun vastgoed snel en voordelig inzicht krijgen in de mogelijkheden en bijbehorende financiële gevolgen.


Energielabel (EPA-U) en/of maatwerkadvies
Wij bieden individuele MKB-ers aan om een Energielabel en/of maatwerkadvies te laten bepalen voor hun bestaand kantoorpand. Onze experts stellen de energieprestatie van het huidige pand vast door het maken van een Energielabel, maar nog belangrijker kunnen zij door maatwerkadvies inzicht geven in de mogelijke duurzame en energetische verbetermaatregelen. Wanneer dit inzicht resulteert in een verbetering van de energieprestatie betekent dit niet alleen een lagere energierekening voor de MKB-er maar ook een lagere milieubelasting voor de gemeente.


Volledige LEAF-scan (Duurzaamheidsscan) vastgoed
Wij bieden MKB-ers aan om een duurzaamheidsscan te maken van hun bestaande kantoorpand. Het idee is om met behulp van de tool Leaf in korte tijd inzicht te geven in:
– De duurzaamheidsprestaties van het kantoorpand (energieprestatie, BREEAM, CO2-uitstoot, e.d.)
– Mogelijke duurzame besparings- en opwekkingsmaatregelen en maatregelenpakketten;
– Inzicht in de investering, extra opbrengsten, exploitatievoordelen en rendement.
Toepassen zonnepanelen
Wij bieden MKB-ers aan om met behulp van een rekenmodel zonnepanelen vast te stellen wat de besparing is bij een overstap naar energie uit zonnepanelen op eigen dak. De initiële investering wordt afgezet tegen de jaarlijkse besparing ten opzicht van de huidige energielasten.
Per MKB-er wordt een business case opgesteld op basis van inputvariabelen zoals aantal zonnepanelen, kostprijs, jaarproductie, huidig verbruik, huidig tarief, exploitatieperiode en financieringsvorm. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om te onderzoeken of het oprichten van een investeringsfonds of Energie Services Company (ESCo) behoort tot de mogelijkheden.


Individuele duurzame technieken
Wij bieden MKB-ers aan om inzicht te krijgen in de mogelijkheden om bepaalde individuele duurzame maatregelen toe te passen op korte termijn. Wij maken daarbij gebruik van partners die kennis en expertise hebben op het gebied van:
– LED-armaturen en LED-lampen;
– ‘Slimme’ meters;
– (Na)isolatie gevel, dak en bodem;
– Beglazing (van HR+ tot driedubbel glas);
– Warmte-/Koudeopslag (WKO).
Met onze partners zijn wij in staat snel en accuraat laagdrempelig maatwerkadvies te geven. Uiteraard zijn er geen verplichtingen verbonden aan het laten uitvoeren van het advies.


Kosten en opbrengsten voor MKB-ondernemer
Doordat 75% van de kosten voor rekening komen van MKB-Nederland en Brink Groep kunnen voorgenoemde adviezen voor gereduceerde tarieven worden uitgevoerd. De MKB-ondernemer dient slechts maximaal 25% van de kosten te betalen.
Afhankelijk van omvang van het vastgoed kunnen wij zelfs gratis het energiebesparingspotentieel en de mogelijkheden van duurzame opwekking inzichtelijk maken. Gezien de aard en omvang van de adviezen die wij kunnen uitbrengen, is er een differentiatie in de kosten.


Advies per MKB-ondernemer Kosten (exclusief BTW)
EPA-U energielabel (waarde € 1.275,--)*       € 320,--*
EPA-U maatwerkadvies (waarde € 1.950,--)* € 490,--*
Leaf-scan vastgoed (waarde € 6.000,--)         € 1.500,--
Advies rekenmodel zonnepanelen (waarde € 3.000,--)  € 750,--


*NB: bedragen zijn afhankelijk van omvang van gebouw. Getoonde bedragen behoren bij gebouw met een omvang tot 2.500m2 BVO.


Opbrengsten voor MKB-ondernemer
– Snel inzicht in mate van duurzaamheid van het bestaande vastgoed (‘0’-meting);
– Snel inzicht in de mogelijke verduurzamingsmaatregelen gekoppeld aan additionele kosten en opbrengsten gekoppeld aan de terugverdientijd;
– Advies omtrent de wijze waarop er kan worden overgegaan tot het uitvoeren van maatregelen;
– Ondersteuning bij opstart van de aanvraag van mogelijke subsidies en fiscale voordelen.


Contact
Heeft u naar aanleiding van deze factsheet interesse, of heeft u nog vragen, neem dan vrijblijvend contact op met de heer A. (Ad) van den Berg, 06 - 46 33 81 15, a.van.den.berg@brinkgroep.nl 

Sluiten