Project Stationsgebied Utrecht

web stationsgebied Koningsstaldonderdag 23 januari 2014 11:25

Vanaf zomer 2012 tot en met december 2013 was Koningsstal Infracare in het stationsgebied werkzaam op de Croeselaan en het Jaarbeursplein.

De komende jaren volgen de veranderingen in het Stationsgebied in Utrecht elkaar in hoog tempo op: het nieuwe Centraal Station krijgt vorm, de Rabobank heeft reeds een nieuw hoofdkantoor, het terrein van de Knoopkazerne wordt herontwikkeld en op het Jaarbeursterrein worden diverse voorzieningen gerealiseerd met onder andere een bioscoop en casino. Daarvoor wordt eerst de ondergrondse infrastructuur in het Stationsgebied grootschalig aangepakt. Zodat ook in de toekomst, als het Stationsgebied klaar is, alle gebouwen kunnen worden voorzien van ondermeer warmte, gas, water, licht en internet. 

 

De Croeselaan is een belangrijke verkeersader tot het Stationsgebied in Utrecht. Vanaf de zomer van  2012 tot en met december 2013 was Koningsstal Infracare in het stationsgebied werkzaam om de aanleg van  nieuwe riolen voor het afvalwater en hemelwater op de Croeselaan en het Jaarbeursplein, mogelijk te maken. Het project vroeg om overzicht, coördinatie en schakelend vermogen. Koningsstal verzorgt dit  onder andere middels het omgevingsmanagement voor Gebr. de Leeuw en de Projectorganisatie Stationsgebied. Waarborgen van de BLVC aspecten: Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie zijn belangrijke factoren hierin. Het garanderen van de looproute naar het Centraal Station, tram, de Jaarbeurshallen en aan- en afvoer van materialen zijn slechts enkele aspecten die in de BLVC-plannen afgestemd dienden te worden. Door vroegtijdige in te spelen op deze aspecten in het Stationsgebied zijn de projecten in december 2013 succes voltooid. 

 

Meer informatie over de snelle ontwikkelingen in het Stationsgebied zijn terug te vinden op de website www.cu2030.nl, bezoek het Infocentrum Stationsgebied, Vredenburg 40 in Utrecht of ga mee op een schouw van het Stationsgebied op 18 maart 2014 (zie website CU2030). 

Sluiten