Michaela Wielinga over: Indexering partner- en kinderalimentatie per 1 januari 2024

dinsdag 12 december 2023 12:56

De wettelijke indexering waarmee de partner- en kinderalimentatie per 1 januari 2024 worden verhoogd is vastgesteld op 6,2 %. Op de website van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (www.lbio.nl) kunt u het geïndexeerde bedrag berekenen.

Uit de wet volgt dat de Minister van Justitie elk jaar het percentage vaststelt waarmee de alimentatie van rechtswege wordt gewijzigd. Dit geldt zowel voor de door de rechter bepaalde alimentatie als voor de door partijen overeengekomen alimentatie.

Uitsluiten van de wettelijke indexering
Het vorenstaande geldt tenzij de wettelijke indexering is uitgesloten door partijen bij overeenkomst of door de rechter bij een rechterlijke uitspraak. De uitsluiting kan betrekking hebben op het gehele percentage, maar kan ook betreffen een bepaalde periode waarin de wettelijke indexering buiten toepassing zal blijven. Het is dan ook van belang om na te gaan of de wettelijke indexering in uw geval van toepassing is.

Indien de wettelijke indexering niet is uitgesloten, bent u als alimentatieplichtige zelf verantwoordelijk voor het verhogen van de onderhoudsbijdrage per 1 januari 2024. Dit geldt ongeacht of door de alimentatiegerechtigde op de wettelijke verhoging aanspraak is gemaakt. De alimentatiegerechtigde kan nog tot vijf jaar later een beroep doen op de wettelijke indexering.

Om problemen te voorkomen is het dus van belang om ieder jaar in december te raadplegen wat de wettelijke indexering is voor het nieuwe jaar en tijdig zorg te dragen voor betaling van de (hogere) onderhoudsbijdrage.

Heeft u nog een vraag hierover of heeft u andere vragen over alimentatie of eventuele wijziging hiervan, belt u gerust naar RechtSaam Advocaten & Mediators op 0343597995 of 0302271554 of mail naar info@rechtsaam.nl.

Sluiten