Participaties Zonnepark Wijkerbroek

dinsdag 12 december 2023 12:17

Zonnepark Wijkerbroek, een interessante investering voor ondernemers!

Bij voorgaande zonprojecten is door EWEC de keuze gemaakt om door middel van een (obligatie)lening inwoners een stukje rendement te geven. Voor Zonnepark Wijkerbroek is de keuze gemaakt om dat te veranderen en voor 25% mede eigenaar te worden. Het rendement komt dan later maar is hoger doordat er nu sprake is van eigendom.

Tot nu toe eindigt de betrokkenheid van inwoners/investeerders en EWEC bij een zonneproject als zo’n obligatielening is afgelost. Het park is vanaf dan voor 100% van de investeerder/ bouwer die uiteindelijk alle rendement vanaf dat moment houdt.

Andere opzet
Voor Zonnepark Wijkerbroek is de opzet anders. EWEC Zonneparken B.V. heeft ervoor gekozen om voor 25% mede-eigenaar te worden van het park. De totale opbrengsten zullen beduidend hoger zijn over de 30-jarige levensduur van het park. Maar éérst moet een vereiste reserve worden opgebouwd en de banklening worden afgelost. EWEC Zonneparken B.V. garandeert dat zolang de participatie niet geheel is terugbetaald (maximaal 30 jaar) de waarde van elke participatie ieder jaar wordt verhoogd met € 30,00.

Nadat aan de eerste (bank)verplichtingen zijn voldaan, krijgen participanten de betalingen. Vrijwel alle winsten worden dan gebruikt om de participaties en de € 30,00 per jaar aan participanten te betalen.

In het informatiedocument zijn in de tabellen voorbeeldberekeningen opgenomen waaruit blijkt dat de eerste betalingen na een paar jaar kunnen plaatsvinden. Dat lijkt minder positief maar het rendement is wel degelijk hoog. Participatie in Wijkerbroek is een langetermijninvestering, waarbij het rendement direct wordt bijgeschreven maar later wordt uitbetaald.

Daarbij is belangrijk dat EWEC mede-eigenaar is en, nadat de participanten zijn betaald, óók van de opbrengsten mee profiteert. Deze opbrengsten komen ten goede aan de Wijkse energietransitie. Bij eerdere projecten van EWEC werd alleen gerekend met kostendekking voor EWEC.

Mogelijkheid lokale participatie voorwaarde
Binnen Wijk bij Duurstede kunnen zonneparken worden gebouwd als bij de vergunningsaanvraag voldaan is aan de mogelijkheid van lokale participatie. Met andere woorden: inwoners van de gemeente Wijk bij Duurstede moeten mee kunnen meeprofiteren van de realisatie van een zonnepark. EWEC is daarvoor de partner en vanuit het verleden de voorvechter van lokale participatie.

Werkzaamheden Wijkerbroek gestart
Sunvest heeft het Zonnepark Wijkerbroek volop in ontwikkeling. De graafwerkzaamheden zijn begonnen, sloten worden omgelegd en de terreinen worden in gereedheid gebracht om de zonnepanelen te plaatsen. Straks krijgen ca. 7000 huishoudens hun stroom vanuit dit park. We hopen dat er genoeg participaties worden uitgegeven om het 25% eigenaarschap ook werkelijk te kunnen realiseren. Dat betekent dat circa 1950 participaties van € 500,00 moeten worden verkocht. Dan zijn we binnen de coöperatie echt mede-eigenaar van een groot park.

Maak als ondernemer gebruik van je positie en investeer in toekomst en gemeenschap
Voor ondernemers kan het aantrekkelijk zijn om nu te investeren en pas later rendement te ontvangen. We nodigen je uit om het informatiedocument te lezen en eventuele vragen aan ons te stellen. Elke participatie, groot of klein, telt. Het is een waardevolle steun voor de energietransitie, voor EWEC, voor Wijk bij Duurstede en voor jouzelf.

Aarzel niet om EWEC te bellen of te mailen of binnen te lopen in de winkel aan de Steenstraat. Alle vragen zullen snel worden beantwoord. Op de website gaan we de antwoorden publiceren op veelgestelde vragen.

Doe mee
Mocht je eruit zijn: vul vandaag nog het inschrijfformulier op de website van EWEC Zonneparken B.V. in.
Het informatiedocument is als PDF beschikbaar op de EWEC Zonneparken-website. De papieren versie is beschikbaar in de winkel en kunnen we op verzoek je toesturen.

https://www.ewec.nl/projecten/zonnepark-wijkerbroek-sunvest/. We hebben het infodocument als gedrukte brochure in de winkel liggen. Toesturen of langsbrengen ook mogelijk.

https://www.ewec.nl/wp-content/uploads/2023/10/EWEC-zpWijkerbr-InfoMemorandum-okt2023-AvZ-definitief.pdf

Telefoon: 0343 – 44 77 12 Winkel: Steenstraat 2, Wijk bij Duurstede Website https://www.ewec.nl/projecten/zonnepark-wijkerbroek-sunvest/

Sluiten