Erwin van Os over: ontwikkelingen op arbeidsrechtelijk gebied

Erwin van Os aan het werkzondag 16 april 2023 12:41

Minister Van Gennip heeft begin april haar plannen voor de toekomst van de arbeidsmarkt kenbaar gemaakt. Dit dossier is al jaren onderwerp van debat. Erwin van Os licht enkele hoofdlijnen toe.

16 april 2023 – Ontwikkelingen op arbeidsrechtelijk gebied

Zoals misschien al bekend heeft minister Van Gennip begin april haar plannen voor de toekomst van de arbeidsmarkt kenbaar gemaakt. Dit dossier is al jaren onderwerp van debat. Enkele hoofdlijnen van de plannen van de minister licht ik hierna toe.


Roosterzekerheid en inkomenszekerheid oproepcontracten

Werknemers met een oproepcontract krijgen meer inkomens- en roosterzekerheid.
Oproepcontracten zoals nuluren- en de huidige min-maxcontracten worden afgeschaft. In plaats daarvan krijgen werknemers een basiscontract dat zekerheid geeft over het minimaal aantal uren dat zij worden ingezet.
Het blijft daarnaast mogelijk om overeen te komen dat werknemers boven het overeengekomen aantal minimum uren beschikbaar moeten blijven voor een werkgever. De bandbreedte zal met een hard percentage (130 procent van het minimaal aantal uren) worden vastgesteld.


Tijdelijk werk is tijdelijk

De huidige onderbrekingstermijn die geldt voor ketens met tijdelijke contracten (zes maanden) komt te vervallen. Er komt een nieuwe termijn van vijf jaar. Dit betekent dat als er tussen twee arbeidsovereenkomsten met dezelfde werkgever een periode van vijf  jaar of langer zit de keten van tijdelijke contracten pas weer opnieuw aanvangt.
 
Afwijken van cao op dit onderdeel is in het voorstel niet langer meer mogelijk.
 


Binding van werknemers bij crisis en calamiteiten

Ondernemingen moeten in tijden van crisis snel kunnen schakelen. Daarom houden veel bedrijven een flexibele schil aan. Om de omvang van die flexibele schil terug te dringen wil de minister de toegang tot de WW voor werknemers in een tijdelijke crisissituatie eenvoudiger maken (vergelijkbaar met de vroegere winter WW in de bouw).
 
Ook krijgen werkgevers onder omstandigheden de mogelijkheid werknemers tijdelijk in een andere functie of op een andere locatie te laten werken. Een mogelijke optie is ook werknemers 20 % minder te laten werken. Het inkomensverlies zal dan deels worden gecompenseerd door het UWV.
 
Onduidelijk is op dit moment wanneer sprake zal zijn van een dergelijke crisissituatie. Vast staat al wel dat hierbij gedoeld wordt op omstandigheden die niet tot het normale ondernemersrisico behoren.

Tot slot, let op:

Belangrijk is dat de brief van de minister nog geen wetswijziging tot gevolg gehad heeft. Sterker nog, pas in het voorjaar 2024 hoopt de minister een wetsvoorstel aan te kunnen bieden.

Omdat de inhoud van de brief tot stand gekomen is in nauw overleg met werkgevers- en
werknemersorganisaties ligt voor de hand dat grote delen van de plannen van de minister op enig moment wet zullen worden. Ik houd de ontwikkelingen in de gaten.

Bij vragen over bovenstaande ben ik graag
bereikbaar.

Erwin van Os

Markt 13
3961 BC  WIJK BIJ DUURSTEDE
 
T  0343-59 16 66
F  084-87 07 779
M  06-10 50 5057
 
info@erwinvanos-advocatuur.nl
I  www.erwinvanos-advocatuur.nl

 

Sluiten