Stages en bedrijfsbezoeken leerlingen Revius Wijk weer als vanouds!

Foto aula bedrijvenbeursdonderdag 23 februari 2023 13:44

Zou het niet geweldig zijn als een leerling het beroep dat hij of zij in de toekomst zou willen uitoefenen nu alvast zou kunnen bekijken?

Na twee jaar corona konden de 81 vmbo-t3 leerlingen en 86 havo 3/vwo 3 leerlingen van Revius Wijk eindelijk weer op stage/ bedrijfsbezoek en kregen zij de kans om rond te snuffelen bij bedrijven en instellingen in Wijk bij Duurstede of omgeving. Leerlingen vonden een adres via het speciaal daarvoor samengestelde ‘bedrijvenboek’ dat de school op haar website heeft staan. De bedrijven en instellingen in dit boek ontvangen niet alleen leerlingen voor een stage, maar ook voor korte bedrijfsbezoeken (deze leerlingen volgen de richting havo of vwo op Revius Wijk). Leerlingen mogen ook buiten het bedrijvenboek om een adres zoeken, bijvoorbeeld via familie, kennissen of vrienden. 

 

De stages leveren altijd leuke verhalen op, een leerling bij de Blokker vertelde: “Het is wel stevig aanpakken als er net een vrachtauto met nieuwe lading voor de winkel is gearriveerd”.

Een ander zei: “Ik mocht zelf alleen met groep 5 (van de basisschool, red.) nieuwsbegrip doen in een ander lokaal dan de echte juf! En wat moeten leerkrachten nog veel werk doen, als de leerlingen naar huis zijn!”

Er werd gezorgd voor een heel afwisselend programma, waarbij de leerlingen alle facetten van de branche meemaakten. 

 

Voor het vmbo werd het project afgesloten met een bedrijvenmarkt, waar alle leerlingen hun stageplek presenteerden. De bedrijvenmarkt was bedoeld voor ouders, docenten, medeleerlingen, geïnteresseerden en natuurlijk voor de bedrijven en instellingen die de leerlingen de gelegenheid hebben gegeven om stage te lopen.  Leerlingen van het havo en vwo maken een eindopdracht ten behoeve van hun komende profielkeuze.  

 

Veel gehoord tijdens de bedrijvenmarkt: “Wat is een dag werken vermoeiend! Een dag school is veel korter en we hebben ook vaker en langer vakantie dan de mensen die ik sprak op mijn stageplek!”

De bedrijvenmarkt is echt de kroon op het werk van de leerlingen en een eyeopener voor de studie- en beroepskeuze. Leerlingen komen letterlijk in beweging om vanuit de schoolbanken de wereld van het werk te ervaren en het Wijkse bedrijfsleven heeft met het bieden van deze stageplaatsen/bedrijfsbezoeken én aanwezigheid op de bedrijvenmarkt hun enorme gastvrijheid getoond en een zeer belangrijke bijdrage geleverd aan de toekomstige opleidings- en beroepskeuze van onze leerlingen. Veel dank daarvoor!

Een volle aula tijdens de bedrijvenbeurs

Sluiten