Mooi project voor Koningsstal Infracare

Kromme Nieuwgracht 1woensdag 22 februari 2023 13:35

Koningsstal Infracare in maakt deel uit van het bouwteam dat de restauratie van werf‐ en straatkelders in Utrecht op zich neemt.

In opdracht van de gemeente Utrecht is er een bouwteam samengesteld met aannemersbedrijf Gebr. de Leeuw uit Oosterhout dat onder de Stadhuisbrug is gestart met een pilotproject voor het restaureren van diverse werf- en straatkelders. Koningsstal Infracare is onderdeel van dit bouwteam voor het opstellen van alle uitvoeringsplannen. 

Een bouwteam is een projectgebonden samenwerkingsverband tussen een opdrachtgever en één of meerdere deskundigen die, in gecoördineerd verband, samenwerken aan het ontwerp, de engineering van het ontwerp en de bouw/uitvoering.

Vanaf 2024 wordt gestart met de restauratie van Magazijn De Zon, eerder bekend als het Broese/bibliotheek pand. Ter voorbereiding hierop worden de werf-/straatkelders gerestaureerd zodat werken elkaar niet tot last zijn. Dit project wordt tevens gebruikt als pilot voor het restaureren van particuliere kelders in de toekomst. Over de staat van veel werfkelders is weinig bekend daarom worden de kelders stuk voor stuk onderzocht en wordt gekeken naar passende oplossingen per kelder. In dit project gaat het met name om het herstellen van schades en het waterdicht maken van de gewelven zodat schades in de toekomst voorkomen worden. 

Omdat we hier werkzaam zijn in het hartje van Utrecht hebben we te maken met veel belanghebbenden en een hoop beperkingen. Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Communicatie en Veiligheid zijn een uitdagende puzzel bij dit project. Omdat de locatie zo uniek is vraagt het ons anders te kijken naar ‘problemen’ en maatwerk te leveren voor deze situatie, bijvoorbeeld op maat gemaakte loopbruggen die over de gewelven geplaatst kunnen worden zodat aangrenzende panden altijd bereikbaar zijn. Eerder hebben wij ervaring opgedaan bij de kelders aan de Kromme Nieuwegracht. 

Foto's: Werk Kromme Nieuwegracht, Utrecht 2020

Sluiten