Let op: Nieuwe berekening van partneralimentatie

foto Rechtsaam partners Michaƫla Wielingamaandag 13 februari 2023 13:12

RechtSaam Advocaten & Mediators: Sinds 1 januari 2023 wordt op een andere manier berekend hoeveel partneralimentatie kan worden betaald.

Rechters gaan met ingang van dit jaar op een andere manier berekenen hoeveel partneralimentatie mensen kunnen betalen na een echtscheiding. De Expertgroep alimentatie van de Rechtspraak heeft nieuwe aanbevelingen daarvoor opgenomen in het Rapport Alimentatienormen. 

Door die nieuwe aanbevelingen worden de verschillen in de berekening tussen kinder- en partneralimentatie zoveel mogelijk beperkt. Wat betekent dit nu precies?

Tot dit jaar was er een verschil in het berekenen van de draagkracht van partijen in geval van kinderalimentatie en partneralimentatie. Bij kinderalimentatie wordt al langer gerekend met een forfaitaire woonlast. Dit betekent dat een partij in de regel 1/3 van zijn netto besteedbare inkomen mag uitgeven aan woonlasten, ongeacht hoe hoog deze lasten zijn. In geval van partneralimentatie werd nog gerekend met de daadwerkelijke woonlasten. Daar wil de Expertgroep vanaf. Daarvoor is  een nieuw begrip ingevoerd: het woonbudget. Aan de hand daarvan wordt de financiële draagkracht van beide partijen bepaald.


Binnen de familierechtspraak leeft al langer de wens om het vaststellen van de draagkracht voor kinder- en partneralimentatie zoveel mogelijk gelijk te trekken. De ervaring leert dat rekenen met een forfaitaire woonlast eenvoudig werkt. De uitkomst is voorspelbaar en leidt bijna nooit tot discussie, in tegenstelling tot de werkelijke woonlasten waarop partneralimentatie is gebaseerd. Daarbij kan een van de ex-partners bijvoorbeeld een heel dure woning huren en vervolgens stellen dat hij of zij daardoor niet kan bijdragen aan het levensonderhoud van de ander. Daar komen conflicten en rechtszaken uit voort.

Woonbudget

Volgens de nieuwe normen van de expertgroep gaan rechters voor zowel partner- als kinderalimentatie rekenen met een woonbudget dat 30 procent van het netto inkomen bedraagt, waaruit alle woonkosten worden betaald. 

Uitzonderingen

Het komt voor dat een onderhoudsplichtige partner er niet aan ontkomt meer uit te geven aan wonen dan het vastgestelde woonbudget. De rechter kan daar rekening mee houden bij de draagkrachtberekening als de hogere woonlasten niet vermijdbaar en niet verwijtbaar zijn. Er kan andersom ook reden zijn om rekening te houden met lagere woonlasten van de onderhoudsplichtige, als de ex-partner geld tekort komt en de rechter vraagt daar naar te kijken. De woonlast moet dan wel duurzaam aanmerkelijk lager zijn dan het woonbudget. Dat zal bijvoorbeeld niet het geval zijn als iemand die gescheiden is een nieuwe woning zoekt en tijdelijk bij zijn ouders is ingetrokken.

Invoering

De expertgroep adviseert de nieuwe aanbevelingen toe te passen in zaken die na 1 januari 2023 op zitting worden behandeld en waarbij de ingangsdatum van de (gewijzigde) alimentatie op of na 1 januari 2023 ligt.

Wilt u weten wat dit voor uw situatie kan betekenen? Bel gerust naar 030-2271554 of mail naar info@rechtsaam.nl. Wij staan u graag te woord.

RechtSaam Advocaten & Mediators

Sluiten