Uit het Wijks Nieuws: afscheidsartikel Hardy Smit

Afscheid Hardywoensdag 01 februari 2023 12:05

Hardy is gestopt als voorzitter van de OKW. Wijks Nieuws / het Groentje publiceerde een mooi afscheidsinterview met hem.

Vijf jaar lang was hij voorzitter van de OndernemersKring Wijk bij Duurstede (OKW). Nu heeft Hardy Smit het stokje overgedragen aan Mark Berntssen. Smit kijkt terug op een mooie periode waarin veel is bereikt. Hij heeft er alle vertrouwen in dat de nieuwe voorzitter dit blijft voortzetten en zich inzet om de doelstellingen voor de komende jaren te behalen.

„In feite ben ik zes jaar voorzitter geweest,” zo begint Hardy Smit. „Het eerste jaar heb ik dat samen gedaan met toenmalig voorzitter Etske Muis.” Maandelijks organiseert de OKW het ondernemerscafé waarbij netwerken centraal staat. Daarnaast worden er verschillende evenementen georganiseerd voor de leden. „Maar ook waren en zijn we het contactpunt met de Gemeente Wijk bij Duurstede en is er een aantal projecten opgestart en gerealiseerd."

Smit kijkt met veel plezier terug op zijn periode als voorzitter, misschien wel met als hoogtepunt het Regionaal Netwerk Event in mei van dit jaar (2022). 120 ondernemers uit omliggende gemeenten kwamen naar Wijk bij Duurstede en waren enthousiast over het evenement. En zo waren er nog veel meer mooie projecten. Om er maar enkele te noemen; het ondernemersloket, het bevorderen van de regionale economie door onderhandse aanbestedingen waar de gemeente zelf over kan beslissen, Wijk Herstelt waar hulp is geboden aan bedrijven die het moeilijk hadden in corona-tijd, samenwerking het Ondernemersfonds en het politiek café dat een mooi vervolg krijgt.Maar aandacht was er ook voor de communicatie naar de OKW leden en de gemeente. De nieuwsbrief werd verder geprofessionaliseerd.

Op WijksNieuws.nl vertelt Smit uitgebreid over al deze mooie initiatieven. Hij bedankt iedereen die hem in deze periode heeft gesteund en in het bijzonder de bestuursleden van het OKW, Linda van Vemde, Ankie Meutgeert en Monika Heldoorn.

Tekst en fotografie: Ali van Vemde. Bron

Sluiten