Verslag spoedberaad: toekomst OKW

vrijdag 04 november 2022 10:51

1 november waren alle leden uitgenodigd voor een spoedberaad. Concrete oplossingen voor Hardy's voorstel: zoek een kandidaat alleen voor het voorzitterschap en meerdere personen voor het organiseren van events.

Verslag spoedoverleg Ondernemerskring Wijk bij Duurstede

1 november 2022

 

Opening door Hardy Smit; voorzitter. Hij gaf uitleg aan het feit dat hij zijn functie als voorzitter aanstaande ALV ter beschikking stelt. Daarbij gaf hij aan dat zijn functie de laatste jaren naast het voorzitterschap ook de invulling van de events betrof. De tijdsbesteding was omvangrijk. Vandaar dat hij dit overleg heeft geïnitieerd om met de leden te overleggen welke organisatie structuur we in de toekomst gaan volgen en met welke mensen. De belangrijkste bottleneck is uiteindelijk de factor “tijd”, waar iedereen mee worstelt.

Zijn voorstel: Zoek een kandidaat alleen voor het voorzitterschap en meerdere personen voor het organiseren van events.

 

Reacties van de aanwezigen:

De OKW heeft twee speerpunten: Belangenbehartiging bij de gemeente en de gezellige/ informatieve bijeenkomsten.

  • Het OKW is een belangengroepering richting de Gemeente. Dit zou een van de hoofdtaken moeten zijn van het bestuur. Het politieke café is een goede start en het vervolg is dat de 11 onderwerpen een vast agendapunt worden bij het overleg met de Wethouder. De grote en kleine bedrijven en de zzp’ers kunnen zo samen opkomen voor hun belangen bij de gemeente.

  • Er wordt een “strategieteam” gevormd om invulling te geven aan de hoofddoelstelling van het OKW. Personen die zich hebben aangemeld zijn: André van Zwieten, Jan van der Horst, Joke Twigt en Ed Speyer. Frank Holtmaat stelt zich ook beschikbaar voor adviezen als het gaat om procedure kwesties. Het zou goed zijn als er één contactpersoon is naar de gemeente toe. Ruud gaf de suggestie om eventueel iemand hiervoor aan te nemen.  

  • Wat betreft de events het volgende: momenteel organiseert het OKW c.a. 8 events per jaar, onze collega ondernemersverenigingen organiseren tussen de 4 en 6 events. Dit zou misschien minder kunnen. “Het eventteam” wordt gevormd door Rob Mocking, Wil van Vemde, Bert Koning, Jaap Meutgeert, Mark Berntssen en Carolien Smit.

  • Ruud Muis deed een suggestie om lid te worden van “Ondernamen”. Dit is een commercieel zakelijk platvorm dat 4 x per jaar een regionaal event organiseert, waar tussen de 150-200 ondernemers komen.  Waarom worden we geen lid van Ondernamen én het OKW.  Ruud heeft binnenkort een afspraak met iemand van Ondernamen en gaat proberen om een gunstig tarief te regelen. Ons ledenbestand (110 leden) bestaat voor een groot deel uit zzp’ers, dus de hoogte van de contributie speelt daarbij een belangrijke rol. Daarnaast kunnen we de gezellige lokale bijeenkomsten blijven organiseren. Hardy gaat dit idee ook bespreken bij onze collega’s uit Bunnik; Heuvelrug en Zeist. 

  • Tijdens de ALV gaan we onze plannen aan de leden voorleggen en daarna kunnen vervolgstappen zetten. 

  • Uitkijken naar kandidaat Voorzitter OKW; dit geldt voor iedereen!

  • Overleg over planning e.d. altijd mogelijk: tel nr: 0653104744
     

Als bestuur zijn we heel blij met de positieve input van alle aanwezige leden!

We zien jullie graag weer bij de ALV op maandag 12 december.

 

Hardy Smit, Linda van Vemde en Ankie Meutgeert.

Sluiten