Verslag Politiek Café 10 oktober

maandag 21 november 2022 10:34

De belangrijkste gesprekspunten van het Politiek Café (Calypso, 10 oktober jl) op een rij. Intussen heeft OKW-voorzitter Hardy met wethouder Jeroen Brouwer om tafel gezeten om de door jullie aangedragen ideeën en verbeteringen verder te bespreken. Hardy: 'Dit draaiboek heb ik vrijdag 18 november officieel overhandig aan Jeroen Brouwer, wethouder economische zaken. Er volgen gesprekken met de wethouder hoe we hier verder inhoud gaan geven.'

Verzameldocument naar aanleiding van Politiek Café 10 oktober 2022

INLEIDING:

De noodzaak van een Politiek café waarin ondernemers aan het woord waren. Na het laatste Politieke café zo’n 5 jaar geleden waren de politieke partijen aan het woord en de ondernemers in de zaal. Op zich een plezante avond echter zonder vervolg van concrete afspraken. Nu in 2022 zijn de zaken omgedraaid en lieten we het woord aan de ondernemers. 8 Ondernemers vroegen spreektijd. Doelstelling was om onderwerpen aan te dragen met de bedoeling om de samenwerking tussen bedrijfsleven en de Gemeente te verbeteren. Deze onderwerpen vormen de agenda tussen de Gemeente en het OKW.

Suggestie: vorm per aandachtspunt een werkgroep uit de diverse geledingen en laat voortgang rapporteren.

 

Hoofd-aandachtspunten in Samenwerking Gemeente en bedrijfsleven

 

 • Ontsluitingsweg Bedrijventerrein Broekweg-Langshaven; 

Vraag: wie pakt dit op binnen de Gemeente en Ondernemers en komt terug met plan van aanpak?

 • Meer aandacht en mogelijkheden nieuwe vestiging voor de kleinere bedrijven. 

Niet alleen kijken binnen de bestaande mogelijkheden maar ook daarbuiten. Wie pakt dit onderwerp op binnen de Gemeente en Ondernemers? 

 • Inleving en vertrouwen in Ondernemers én de Gemeente

We praten hier over de wereld van de ondernemer; verwoord in het rapport: “De maatschappelijke waarde van Ondernemers” en de wereld van de Gemeente met de manier van aanpak/communicatie/overleg/kijken wat wel mogelijk is. Wie bij de ondernemers en bij de Gemeente pakt dit onderwerp op? Denken en handelen in oplossingen ipv in problemen. Ga naar elkaar opzoek en leer elkaar kennen!

 • Nu meer aandacht vanuit de Gemeente voor de burgers dan voor bedrijven.

Hoe kunnen we dit gevoel van de bedrijven veranderen door betere communicatie vanuit de Gemeente richting het bedrijfsleven. De communicatie naar de burger in de vorm van artikelen in de krant en op de gemeente pagina gaat prima; maar er is geen communicatie lijn richting het bedrijfsleven! Wie pakt deze uitdaging op? 

 • Uitbreiding Bedrijventerrein 5 ha; is veel te weinig!

In een provinciale bijeenkomst over de ontwikkeling van de bedrijventerreinen in de provincie Utrecht kwam men tot de conclusie dat de vraag naar bedrijventerreinen in de komende jaren exponentieel stijgt. Vele bedrijventerreinen kunnen niet uitbreiden ivm de bestaande situatie. Wij in Wijk bij Duurstede hebben voldoende ruimte om te groeien. Dan moeten er wel andere besluiten vallen. De Provincie speelt hier een grote rol. Wie binnen de Gemeente en bedrijfsleven wil en kan dit oppakken?

 • Regionaal/lokaal inkopen door Gemeente

Dit al 4 jaar lopende project ism de Gemeente Zeist en Heuvelrug werpt  zijn vruchten af; echter het project is nog niet ten einde. Wie pakt dit project weer op en blaast er nieuw leven in. Wie bij de Gemeente en wie bij de Bedrijven?

 • Technisch geschoold personeel

Het gebrek aan technisch personeel is bekend; hoe brengen/kunnen een gezamenlijke en creatieve aanpak hier verandering in brengen? Een analyse van de opleidingsinstellingen; vooruitgang van STO (Sterk Technisch Onderwijs) en de suggesties in het rapport “de maatschappelijke waarde van ondernemers bieden hier wellicht uitkomst. Wie wil zich binnen de Gemeente én het bedrijfsleven inzetten?

 • Duurzaamheid bevorderen door versterking elektriciteitsnetwerk: (NETcongestie)

De overbelasting van het netwerk beperkt in grote mate de verduurzaming maar ook de groei van bedrijven.  Dit is een serieus probleem wat a.s.a.p moet worden aangepakt. Wie binnen de gemeente en bedrijfsleven nemen dit op?

 • Toekenningsprocedure De Geer 3

Het bedrijfsleven kampt momenteel met een drastisch tekort aan personeel. Dit geldt voor bijna alle sektoren. Binnen collega Gemeenten is dit ook onderkend. Enkele gemeenten hanteren voor het vrijgeven van nieuwe koop- en huurwoningen een voorkeursselectie. Er gaat 10% naar de maatschappelijke beroepen (agenten; brandweer; onderwijzers; verpleegkundigen); Er gaat 40% naar die mensen die werken in Wijk bij Duurstede en er willen wonen; de overige 50% is voor de vrije markt. Hierdoor vergroot je de concurrentie positie van het bedrijfsleven en je reduceert de CO2 uitstoot van het pendelen. Wie gaat dit oppakken vanuit de Gemeente en het bedrijfsleven?

 • Bushaltes op het bedrijventerrein Broekwegnoord Langshaven

Dit wordt een steeds nijpendere situatie. Er is enkele jaren geleden een verzoek bij de busmaatschappij ingediend met een afwijzing als gevolg. Uiteindelijk komt het neer op de financiering van deze wens. Wie uit de Gemeente en bedrijfsleven pakken dit op? 

 • Tijdelijke woningbouw op bedrijventerrein of andere locatie

Er zou een mogelijkheid voor ondernemers moeten komen om op een locatie (al of niet op het bedrijven terrein) zelf een gebouw neer te zetten binnen de gemeente dat geschikt is voor “tijdelijke woning” voor medewerkers. Werkgelegenheid bevorderen met bedrijfswoningen. Wie binnen de Gemeente en bedrijfsleven wil hier gezamenlijk kijken naar de mogelijkheden?

 • Straal trots uit; Geef vertrouwen en faciliteer! Samen gaat het lukken!

                                                                 
Sluiten