Veel veerkracht bij ondernemers

Ervaringen corona-crisis ondernemers, 4e impactpeilingmaandag 21 juni 2021 10:54

André van Zwieten vat de 4e 'impact-meting corona bij ondernemers in Provincie Utrecht' voor ons samen.

ONDANKS CORONA-OMZETDIP VEEL VEERKRACHT BIJ ONDERNEMERS


Bijna de helft van de ondernemers in de provincie Utrecht heeft te maken met een forse omzetdip dit jaar. En ondanks de rampspoed bij vooral kleine en culturele ondernemingen wordt er wat vaker licht gezien aan het eind van de corona-tunnel. Ja, er is door een aanzienlijk deel steun aangevraagd, voornamelijk via belasting-uitstel en met NOW- regelingen. Personeel is echter niet meteen de laan uitgevlogen, en er wordt wordt zelfs opvallend veel gekeken naar nieuwe investeringen. Alleen de markt in bedrijfsonroerend goed ligt nagenoeg stil. Je zou met enig optimisme en verbazing kunnen concluderen dat Ondernemend Utrecht met haar veerkracht en incasseringsvermogen 'wel een crisisje kan hebben'. 

Tussen 15 april en 4 mei deden 1124 ondernemers uit de provincie Utrecht en de Gooi- en Vechtstreek mee aan de vierde peiling over de gevolgen van de coronacrisis voor hun bedrijf. Het onderzoek, uitgevoerd door I&O Research uit Amsterdam, vindt plaats in opdracht van het Utrechts Ondernemerspanel, dat gefaciliteerd wordt door Provincie Utrecht, VNO/NCW provincie Utrecht, gemeenten Utrecht, Amersfoort en Nieuwegein, de Regio Gooi- en Vechtstreek, Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht Region en MKB Nederland-Midden. De ondernemers zijn geselecteerd als representatieve doorsnee op informatie van gemeenten en ondernemersverenigingen in de hele provincie en de regio Gooi- en Vechtstreek.

Behalve op het oog logische ontwikkelingen als gevolg van de corona-crisis, vielen er ook tendenzen waar te nemen die je op zijn minst 'anti-cyclisch' kunt noemen. Vooral de wens om flink te willen investeren nieuwe producten of diensten, digitalisering en marketing is hierin opvallend. Hieronder wat bevindingen; voor de hele rapportage kun je terecht op deze link:
https://panel.ioresearch.nl/panel/ondernemersutrecht/res/m0-document-module/Peiling_4.pdf


Meerderheid handhaaft bestaande situatie bedrijfspand

Negen procent van de ondernemers met een bedrijfspand geeft aan te willen uitbreiden. Vijf procent van de ondernemers wil de huur nu juist opzeggen of heeft dit al gedaan. De meerderheid (84%) verandert niets aan de bedrijfshuisvesting.

Ruim de helft wil in 2021 investeren in bedrijf

De meerderheid van de ondernemers (56%) wil in 2021 bedrijfsinvesteringen doen. Het investeren in nieuwe producten of diensten (26%) en digitalisering/automatisering (22%) worden het meest genoemd. Een op de vijf ondernemers (21%) wil investeren in marketing. Kleinere bedrijven en bedrijven in de horeca- en cultuursector hebben gemiddeld minder investeringsplannen.

Minder dan een op de tien ondernemers laat werknemers vertrekken

Van de ondernemers met personeel neem 17 procent momenteel nieuwe werknemers aan. In november 2020 gaf 10 procent van de ondernemers aan dit te doen. Een deel van de ondernemers (15%) heeft nu te veel mensen, maar houdt het personeel aan. Negen procent liet wel medewerkers vertrekken. In de horeca- en cultuursector en de groot- en detailhandel heeft de coronacrisis vaker dan gemiddeld negatieve effecten op de werkgelegenheid binnen de onderneming.

NOW en uitstel van betaling Belastingdienst meest gebruikte regelingen

Een kwart van de ondernemers (26%) maakt in april/mei 2021 gebruik van een of meer landelijke financiële maatregelen om ondernemers tegen de gevolgen van het coronavirus te beschermen. Landelijk maakte volgens CBS-cijfers per 31 december 2020 een derde (33%) van de bedrijfsvestigingen gebruik van een of meer steunmaatregelen. De meest gebruikte steunmaatregelen bij ondernemers in de provincie Utrecht zijn NOW (18%) en uitstel van betaling aan de Belastingdienst (16%). Per regeling maakt een groot deel van de ondernemers er geen gebruik van, deels omdat ze niet in aanmerking komen voor de desbetreffende regeling.

Landelijke steunmaatregelen vaker benut door horeca en cultuur

In de horeca- en cultuursector maakt ruim de helft (52%) van de ondernemers gebruik van een of meerdere steunmaatregelen. Ook ondernemers in de groot- en detailhandel maken vaker dan gemiddeld gebruik van regelingen (47%). Deze sector heeft vaker dan gemiddeld behoefte aan belastinguitstel, TOZO, TVL 2 en NOW 3.0. De geboden mogelijkheden worden vaker gebruikt door bedrijven met 1 t/m 50 werknemers dan door zzp’ers en bedrijven met meer dan 50 werknemers.

Driekwart ondernemers past zich makkelijk aan

Een op de vijf ondernemers (21%) past zich altijd gemakkelijk aan de nieuwe situatie aan (Figuur 7.1, klik op de afbeelding om te vergroten). Nog eens 51 procent zegt dit vaak te kunnen. Een klein deel van de ondernemers (5%) mist vaak steun van familie of vrienden. De behoefte aan advies over de financiële en/of persoonlijke situatie is beperkt.

Zeven op de tien ondernemers passen bedrijfsvoering aan op corona

Ruim vier op tien ondernemers (43%) gaan het komende jaar vanwege corona de productie of dienstverlening anders inrichten. Een vijfde wil (daarnaast) de marketing en acquisitie intensiveren. Voor 31 procent van de ondernemers zijn veranderingen vanwege corona in het komende jaar niet aan de orde. Dat geldt vooral voor zzp’ers.

Minder gebruik auto en motor verwacht

De helft van de ondernemers verwacht geen verandering in het auto- en motor gebruik en 42 procent denkt net zo vaak de fiets of scooter te gebruiken in de toekomst. Twaalf procent van de ondernemers verwacht vaker de auto of motor te gebruiken, terwijl 19 procent juist voorziet er minder gebruik van te gaan maken. Van de ondernemers in de zakelijke dienstverlening en ICT denkt een derde minder de auto of motor te gaan gebruiken.

Verwachting ondernemers verder verbeterd

Zeven procent van de ondernemers denkt mogelijk failliet te gaan door de gevolgen van het coronavirus. Daarnaast verwacht 9 procent sterk negatieve gevolgen te ondervinden, zoals gedwongen ontslagen. Een derde (35%) verwacht een matige negatieve invloed van corona op het bedrijf. Hoewel in totaal 51 procent negatieve effecten van corona voor het bedrijf voorziet, is de verwachting verbeterd ten opzichte van november. Toen voorzag 67 procent negatieve gevolgen van het virus. Dit aandeel neemt bij elke peiling vanaf mei 2020 iets af.
In de horeca- en cultuursector is men relatief negatief over de toekomst: 15 procent sluit een faillissement door corona niet uit en 17 procent verwacht sterke negatieve gevolgen. Ondernemers in de groot- en detailhandel verwachten naar verhouding relatief vaak positieve effecten.

Gelezen en samengevat door André van Zwieten

Sluiten