Wat gebeurt er op de bedrijventerreinen Broekweg/Langshaven?

Molenvliet_2017 SPBWzaterdag 19 oktober 2019 10:59

Sinds enige tijd zijn er twee slagbomen, in plaats van één, bij de in/uitgang van het bedrijventerrein Broekweg op de Vogelpoelweg. Deze slagbomen zijn na half elf ’s avonds gesloten; ze gaan slechts open voor uitgaande motorvoertuigen.

Voor fietsers die het bedrijventerrein via deze weg willen verlaten gaan de slagbomen niet open, hetgeen lastige toestanden kan veroorzaken. Onze excuses hiervoor. We gaan kijken of we hieraan iets kunnen doen. Via de Molenvliet kan men, zowel met de auto als met de fiets, het bedrijventerrein Broekweg, ook ’s nachts in- en uitrijden.

Het komt regelmatig voor dat vrachtautochauffeurs hun vrachtauto(combinatie) op de Vogelpoelweg vlak voor de slagbomen parkeren. Denkend ‘hij staat er toch alleen als er nauwelijks verkeer is’. Daar vergist men zich in: je zou versteld staan van het aantal verkeersbewegingen ’s avonds en ’s nachts op het bedrijventerrein.

Niet parkeren
Het is ook ’s nachts en in het weekend niet toegestaan op de Vogelpoelweg te parkeren. Wij verzoeken een ieder hier nooit te parkeren aangezien dit gevaarlijke situaties kan opleveren met fietsers, automobilisten, brommers of motoren die vanaf De Langkamp de bocht om komen. Er zijn speciale stroken aangelegd voor het parkeren van vrachtauto’s.

Via de Molenvliet kan men altijd het bedrijventerrein op en af

Reacties op 'Wat gebeurt er op de bedrijventerreinen Broekweg/Langshaven?'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Sluiten