Krijg energie van de SPBW

dinsdag 07 maart 2017 15:15

Hebben de ondernemers van de bedrijventerreinen interesse in de collectieve inkoop van energie of zonnepanelen op de daken?

We hebben de ondernemers van Broekweg en Langshaven  gevraagd, of er belangstelling zou zijn voor de collectieve inkoop van energie. Hierop hebben een aantal ondernemers  positief gereageerd en wij zijn dan ook aan de slag gegaan een dergelijk collectief te creëren. Om dit aan te bieden aan de ondernemers willen wij het plaatje compleet hebben, en het aanbod van collectieve inkoop van energie tegelijkertijd met het onderzoek naar collectieve zonnepanelen op de daken van de bedrijventerreinen bekend maken.


De prijzen voor energie fluctueren van dag tot dag. Van belang is het om het juiste moment te kiezen en zoveel mogelijk voordeel te behalen. Januari en februari zijn van oudsher niet de beste momenten om een energiecontract af te sluiten. Daarom is het belangrijk om het juiste inkoopmoment te bepalen. SPBW houdt  dit moment maandelijks in de gaten. En zal op korte termijn met een voorstel komen.


In het kader van het streven van de gemeente om in 2030 energie-neutraal te laten ondernemen, is tevens  gestart met een werkgroep, met o.a. EWEC, de OKW en een vertegenwoordiger vann de gemeente, die onderzoekt in hoeverre collectieve stroomopwekking door middel van zonnenpanelen op de daken van ondernemingen op de bedrijventerreinen mogelijk en haalbaar is.  

« Terug