Deponeringsplicht jaarrekening

dinsdag 07 maart 2017 14:13

Dit keer eens iets anders dan gewoonlijk, waar velen van u mee te maken hebben.

Meestal breng ik u via deze nieuwsbrief op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van het arbeidsrecht, omdat velen van u daar dagelijks te maken hebben. Dit keer eens iets heel anders waar velen van u ook mee te maken hebben: de deponeringsplicht van de jaarrekening.

 

Een recente uitspraak van de Hoge Raad (10 februari 2017) laat weer eens zien dat u daar zorgvuldig mee om moet gaan.

 

De jaarrekening 2009 van het bedrijf waar het om ging, Exiton, was niet tijdig, dat wil zeggen niet binnen de wettelijke (uiterste) termijn van 13 maanden na afloop van het boekjaar, gedeponeerd.

In juni 2012 vraagt Exiton zelf haar eigen faillissement aan.

 

Na uitwinning van de baten, bleef er een tekort staan. De curator stelde de bestuurder van Exiton voor dit tekort hoofdelijk aansprakelijk.

 

Omdat de jaarrekening over 2009 niet tijdig was gedeponeerd, bestond het bewijsvermoeden dat er sprake was van kennelijk onbehoorlijk bestuur. En dat brengt automatisch met zich dat de bestuurder dan aansprakelijk is voor het tekort tenzij aannemelijk is dat deze kennelijk onbehoorlijke taakvervulling niet een belangrijke oorzaak is van het faillissement.

 

De bestuurder kan dan proberen aannemelijk te maken dat andere feiten en omstandigheden een belangrijke oorzaak van het faillissement zijn geweest. Dat dit heel lastig kan zijn bewijst dit arrest: de bestuurder wordt wel degelijk persoonlijk aansprakelijk gehouden.

 

Voorkom dus dit soort problemen en deponeer tijdig!

 

Indien u vragen hebt en/of hulp nodig hebt, weet u mij te vinden via driessens@driessens.eu of 0343-591014.

« Terug