Versterking Vitaliteit Wijk bij Duurstede

Uitreiking1vrijdag 18 november 2022 11:52

Van een ‘leuk stadje zien’ naar een ‘leuk stadje zijn’ groeien: hoe versterk je de aantrekkelijkheid van de stad? Programmamanager Joke Twigt en haar projectgroep overhandigden het Plan van Aanpak op 14 november aan wethouder Jeroen Brouwer.

Van een ‘leuk stadje zien’ naar een ‘leuk stadje zijn’ groeien

In Wijk bij Duurstede hebben ondernemers en de gemeente de afgelopen periode gewerkt aan een gezamenlijke aanpak om de vitaliteit en de aantrekkelijkheid van de stad te versterken. Met als doel om, met elkaar, het meeste uit de binnenstad én de andere dorps- en wijkwinkelcentra in de gemeente te halen voor al haar gebruikers. Het gaat om samenwerking tussen (horeca) ondernemers, stakeholders uit de cultuursector, de recreatiesector, vastgoedeigenaren en de gemeente. Het project liep van maart tot en met oktober 2022. 

 

Het Plan van Aanpak is maandag 14 november 2022 officieel uitgereikt aan wethouder Jeroen Brouwer in bijzijn van het projectteam en een aantal leden van de Kopgroep. Dit mag dan het einde van het project zijn, maar is het begin van een mooie samenwerking tussen ondernemers onderling met de gemeente als facilitator en klankbordpartner!

 

Een vitaal Wijk bij Duurstede is een stad met een sterke identiteit als motor van de economie. Waarin meerdere functionaliteiten de stad levendig maken: vermaakt worden, elkaar ontmoeten en gastvrijheid in combinatie met een uniek aanbod. Toegankelijk met service en comfort.  De visie op vitaliteit en op samenwerking is vastgesteld op basis van de bouwstenen, de interviews, SWOT-analyses en de input uit de verschillende kopgroep- en themabijeenkomsten. De visie heeft tevens een ambitie in zich, die uitgewerkt is in de vertaalslag naar de praktijk: het Plan van Aanpak met een uitvoeringsagenda. Hierin is via drie speerpunten uitgewerkt hoe we 'van een leuk stadje zien, naar een leuk stadje zijn' willen groeien. De stip op de horizon is op eind 2023 gezet. 

 

De behoefte van ondernemers en andere belanghebbenden in Wijk bij Duurstede ligt op het gebied van ‘weten wat er speelt’ en ‘input leveren’. Dat is de minimale definitie die als startpunt van samenwerking gaat gelden. Om van hieruit samenwerking breder in te steken en te professionaliseren, bijvoorbeeld met centrale coördinatie door een stadsmanager.

 

Meer lezen? Het hele rapport is te downloaden via de projectpagina op de gemeentelijke website. 

Veel leesplezier!

Met vriendelijke groet,

Joke Twigt
Redacteur | Programmamanager

De ManagementZaak
mobiel 06-53 595891
e-mail j.twigt@managementzaak.nl
website www.managementzaak.nl

« Terug