Update van het Ondernemersfonds

logo ondernemersfonds Wijk bij Duurstededinsdag 26 april 2022 10:42

Voorzitter Pieter de Kort over de komende jaren: 'nog meer samenwerking met OKW en VVV en andere initiatieven in de gemeente'.

Berichten van het ondernemersfonds

 

Afgelopen december heeft de gemeenteraad van Wijk bij Duurstede besloten tot een nieuwe periode van 5 jaar voor de financiering van het ondernemersfonds Wijk bij Duurstede. De financiering bestaat uit een jaarlijkse subsidie die gevoed wordt door een heffing op de OZB voor zakelijke panden. In 2021 is er geen opslag dus ook geen subsidie geweest. De totale jaarlijkse subsidie bedraagt ongeveer € 180.000,-. Voor de werkwijze en resultaten van het fonds verwijs ik graag naar de website: www.ondernemersfondswijkbijduurstede.nl 

Met de wethouder zijn inmiddels een aantal uitvoeringsafspraken gemaakt, waardoor het fonds kan doorstarten. 

 

Ten opzichte van de afgelopen 6 jaar dat het fonds functioneerde zijn er een paar wijzigingen afgesproken, waarvan de belangrijkste is dat de teruggave van de door ondernemers betaalde opslag op de onroerende zaak belasting onwettig gebleken is en daarmee als mogelijkheid uit de uitvoeringsafspraken geschrapt is. 

Deze z.g retributie was tot 2020 van toepassing voor de agrariërs. Zij zullen weer uitgenodigd worden om mee te doen en ook zelf voorstellen in te brengen die recht doen aan de doelstellingen van het fonds: verbeteren van het ondernemers-, woon-,werk-, en leefklimaat in onze gemeente. 

 

Verder heeft het bestuur besloten voorlopig verder te gaan in dezelfde samenstelling en zullen de voorstellen ter verbetering van het functioneren ter harte worden genomen. Deze voorstellen kwamen uit de evaluatie eind 2020 en de besprekingen in de gemeenteraad in 2021.

Dit zal betekenen dat er nog meer samenwerking gezocht wordt met OKW en VVV en andere initiatieven in de gemeente. Verder werken we voorstellen uit om een betere vertegenwoordiging en participatie met de deelgebieden, vooral Cothen- Langbroek en de agrariërs te realiseren en de algemene communicatie en daarmee de toegankelijkheid tot het fonds te verbeteren. Ook moet er een plan komen voor de meerjarenafspraken uit het vorige convenant zoals over de veiligheid op het industrieterrein en de verfraaiing van de binnenstad en winkelcentra.

 

Naast voorstellen die passen in de doelstellingen van het fonds zijn alle suggesties ter verbetering van werkwijze of uitvoering van het fonds zijn welkom, het is tenslotte een fonds van de ondernemers! We houden u graag op de hoogte van de komende verdere ontwikkelingen.

 

Pieter de Kort, voorzitter.

« Terug