Erwin van Os over: Doorlooptijd ontslagprocedures

Erwin van Os aan het werkdinsdag 23 november 2021 11:16

In elke nieuwsbrief praat jurist Erwin van Os ons bij over wet- en regelgeving.

23 november 2021 – Doorlooptijd ontslagprocedures

Opvallend is dat in discussies over het ontslagrecht (en de hervorming daarvan) vooral de hoge ontslagvergoedingen naar voren komen. De doorlooptijd van ontslagprocedures – via ofwel UWV ofwel de rechter – krijgt niet of nauwelijks aandacht. Dat is jammer, want juist de vaak (zeer) lange doorlooptijden bij, met name, de rechtbanken kunnen grote kosten voor de werkgever tot gevolg hebben. Immers: gedurende de procedure moet het salaris van de betreffende werknemer gewoon worden doorbetaald.

Door de, al jaren bestaande, tekorten bij rechtbanken worden procedures vertraagd. Het ziet er niet naar uit dat dit snel gaat veranderen. En dus is het nog steeds aantrekkelijk om in overleg met de werknemer tot een beëindiging van de arbeidsovereenkomst te komen. Daarmee kan – relatief – snel zekerheid worden verkregen. Mijn ervaring is dat veel werknemers dat ook prettig vinden, zelfs als de werknemer een stevige rechtspositie heeft, doordat bijvoorbeeld sprake is van een lang dienstverband.

Voor vragen over ontslag, en het bepalen van de beste strategie, ben ik graag bereikbaar.

Richting het einde van 2021 wil ik de bestuursleden van de OKW bedanken voor hun inspanningen. Alle OKW-leden wens ik alvast een goede afsluiting van dit jaar toe.

Erwin van Os

Markt 13
3961 BC  WIJK BIJ DUURSTEDE
 
T  0343-59 16 66
F  084-87 07 779
M  06-10 50 5057
 
info@erwinvanos-advocatuur.nl
I  www.erwinvanos-advocatuur.nl

« Terug