Ondernemersfonds gaat door!

ondernemersfondsdonderdag 25 november 2021 10:50

In een spannende raadsvergadering van woensdag 24 november hielden onder meer Hardy Smit (voorzitter OKW) en Pieter de Kort (voorzitter ONF) een pleidooi voor het Wijkse Ondernemersfonds. Er werd direct besloten tot voortzetting.

Hardy (voorzitter Ondernemerskring Wijk bij Duurstede) hield de volgende toespraak op 24 november:

Goedenavond Burgermeester en wethouders
Alle raadsleden vanuit div plumages,
Het onderwerp is Voortbestaan van het Ondernemersfonds;
Mijn naam is Hardy Smit en ik ben naast ondernemer ook voorzitter van de
Ondernemerskring WbD; ik sta dan hier ook namens het bestuur van de
Ondernemerskring én op persoonlijke titel.
Allereerst wil ik u meenemen naar het “hoger doel” van het ondernemersfonds. Dat klinkt zweverig maar is toch even noodzakelijk om te begrijpen waar we het over hebben. Wat willen wij bereiken?
Als goed Wijkenaren streven we met z’n allen naar een vitale stad; wat betekent vitaliteit? Een stad waar de inwoners een omgeving wordt geboden waar het goed toeven is en waar de voorzieningen op het gebied van onderwijs/sport/vertier/cultuur/events/werken in een veilige omgeving en
andere voorzieningen optimaal zijn.
Het woongenot/woonplezier wordt door de kwaliteit van goede voorzieningen bepaald.
Alle betrokken partijen moeten mijns inziens hier aan meewerken. Ook alle ondernemers. Ik durf de volgende stelling aan:
Dat alle ondernemers de morele plicht hebben deel te nemen aan het Ondernemersfonds.
Gelukkig en tevreden personeel is het fundament van succesvol ondernemen. Er is dus een directe relatie tussen vitaliteit van onze stad en het nut van het Ondernemersfonds. Want het Ondernemersfonds levert een groot aandeel aan deze vitaliteit.
Wanneer we het hier met elkaar over eens zijn komt de uitvoering.
Als basis ligt er het Onderzoek van Hiemstra en de Vries. Zij adviseren als onpartijdige deskundige partij voortzetting van het ONF via de OZB heffing.
Dan komt de vraag welke methode komt het dichts bij de realiteit en de
ervaring die we tot nu toe bereikt.
  • De verbeterpunten uit het rapport van Hiemstra en de Vries moeten worden opgevolgd. Dit is reeds bevestigd door het ONF
  • Blijft over de analyse van de 2 overige methoden; hierover is in de correspondentie tussen B&W en de Raad uitvoering gecommuniceerd. Door het Ondernemersfonds van 8 november en Stichting Parkbeheer van 10 november.
  • De voor en nadelen van de BIZ regeling en reclame belasting worden ook duidelijk door de landelijk Ondernemersfondsen (LOPF) besproken en veroordeeld. Deze overkoepelende organisatie vertegenwoordigt 40 gemeenten in NL. Wie zijn wij om te twijfelen aan hun deskundigheid?
  • De belangrijke juridische component in methode OZB ligt in het feit dat de Raad alleen wordt verzocht akkoord te gaan met de 100% OZB heffing voor alle ondernemers. De Raad heeft geen bevoegdheid om retributievoorwaarden te stellen. Per slot van rekening is de extra heffing via OZB geld van de ondernemers, laat dan de verdeling ook over aan ondernemers.
  • Het bestuur van het ONF kan worden gevraagd hierover een besluit te nemen. Per slot van rekening zitten er voornamelijk ondernemers in het ONF-bestuur.
  • Een Extra voorwaarde zou ook kunnen zijn dat de conclusies uit het Hiemstra&de Vries in deze beoordeling worden meegenomen.
Er zijn nog meer voordelen voor het systeem via OZB; het ontlast de bemanning vanuit de Gemeente en het bedrijfsleven; we kunnen per direct beslissen om de startdatum te kiezen van 1 januari 2022.
Ik hoop dat ik u heb kunnen overtuigen positief te stemmen voor de nieuwe OZB aanpak.
Beste leden van de Raad; neem uw verantwoordelijkheid in de verbetering van uw vitale stad Wijk bij Duurstede.
Wanneer u vragen heeft dan hoor ik die graag.
Mvg
Hardy Smit
Toevoeging n.a.v Gemeenteraads besluit op woensdagavond 24 november
Wij zijn erg verheugd dat de Gemeenteraad met meerderheid van stemmen
heeft besloten dat het Ondernemersfonds de komende 5 jaar blijft bestaan.
Via de methode van de OZB belasting komt dit fonds aan zijn gelden die dienen
om de vitaliteit van Wijk bij Duurstede te bevorderen. Via ons nieuwsbulletin
en de pers zal later uitleg worden gegeven aan de uitvoering van dit besluit.
Mvg
Hardy Smit

Pieter (voorzitter Ondernemersfonds Wijk bij Duurstede) schreef eerder deze week het volgende:

Ondernemersfonds 2.0: binnenkort besluit tot voortzetting
Het ondernemersfonds is een fonds van en voor ondernemers en bestuurd door ondernemers. Door de gemeenteraad ingesteld per december 2014 voor 5 jaar en gefinancierd door een opslag op de Onroerende Zaak Belasting (OZB) van zakelijke panden. Die 5 jaar zijn inmiddels 7 jaar geworden door verlengingen. Het fonds is eind 2020 in opdracht van de gemeenteraad geëvalueerd met als resultaat: het fonds is nuttig en heeft conform doelstelling gefunctioneerd en kan nog beter functioneren met beter toezicht en een paar structuurwijzigingen. Op zich een moedige politieke
keuze van de raad: een fonds voor en door ondernemers met de raad op afstand. Eind 2020 bij bespreking in de raad van het evaluatierapport werd geopperd dat een door de raad opgelegde terugbetaling van de opslag OZB aan de boeren onwettig was. De raad besloot toen in principe tot voortzetting van het fonds, maar verzocht B&W met een financieringswijze te komen die wel wettig zou zijn bij eventuele terugbetaling. B & W brachten daartoe een memo uit met vier opties voor financiering. De raad is daarover een keuze gevraagd. Een van die opties is voortzetting van het
ondernemersfonds op de huidige wijze met de huidige financieringsvorm.
B & W hadden eigenlijk best zelf een voorstel kunnen doen want inmiddels was duidelijk dat er geen reden is om de financiering van het fonds te wijzigen: opslag OZB is wel degelijk wettig, alleen mag de raad geen aanwijzing geven maar moet besteding en eventuele terugbetaling aan het fonds zelf overlaten. Bovendien zijn de overige opties die B & W voorschotelt eigenlijk geen reële opties.
Behalve de optie: “stoppen” zijn de andere 2 opties ingewikkeld, duur en voor velerlei beroep open met veel mogelijkheden voor ongelijkheid en ruzie.
Waarom is er eigenlijk een ondernemersfonds zult u zich afvragen? Welnu voor 2014 sneuvelden veel plannen van bedrijven, winkels en horeca om samen nieuwe leuke en nuttige initiatieven te ontwikkelen op de weigering van enkele van hen om mee te doen. Deze weigeraars gijzelden daarmee de mogelijkheden die betrokken ondernemers hadden om Wijk bij Duurstede een beter woon-, werk- en leefklimaat te geven en daarmee een beter ondernemersklimaat. Immers in een leuke, bruisende stad met zorg voor elkaar is het makkelijker om personeel te krijgen en te behouden, om je eigendommen te beschermen, om elkaar te steunen in moeilijker tijden
(Corona) om aantrekkelijk te zijn voor je kinderen etcetera, kortom om plezierig te leven en werken.
Door instelling van het fonds werd er een goede beveiliging gecreëerd op het industrieterrein, binnenstadskernen verlevendigd, sportvelden van energiezuinige verlichting voorzien, werkgerelateerde leermogelijkheden ondersteund, consultmogelijkheden voor ondernemers in coronatijd geboden, energietransitie op weg geholpen, het museum en de VVV in transitie geholpen enzovoort. Een complete lijst van de aanvragen en toekenningen en van onze werkwijze vindt u op
De laatste tijd vindt er ook meer samenwerking plaats met OKW, VVV en citymarketing zodat we nog sneller kunnen schakelen en de stem van de ondernemer kunnen steunen.
In november en december moet de raad besluiten tot voortzetting van het fonds.
Laten we hopen op een wijs en wederom moedig besluit tot voortzetting met de huidige financiering en een nieuwe frisse opdracht voor een periode van minstens vijf jaar!

« Terug