Update van OKW-voorzitter Hardy

Foto Hardy Nieuwjaarsreceptie 2020 Ankie Meutgeertdinsdag 21 september 2021 14:55

Kort verslag Ondernemerskring Wijk bij Duurstede
Periode: Januari - September 2021

  • De eerste OKW-borrel vond plaats bij Ome KO; een warme ontmoeting na ruim 1,5 jaar stilte in onze vertrouwde ontmoetingen.

  • In de coronatijd hebben we ons ingezet om ondernemers die in de problemen kwamen te ondersteunen en te helpen. Samen met het Ondernemersfonds hebben we het project: “Wijk Herstelt” in het leven geroepen. In totaal hebben we 8 ondernemers ondersteund met kennis en kunde. Gelukkig heeft geen van deze ondernemers faillissement hoeven aan te vragen. Dat is een mooi resultaat.

  • Lokaal en regionaal Inkopen: Deze samenwerking met de gemeenten Zeist en de Heuvelrug werpt zijn vruchten af. Het uiteindelijke doel is om de Gemeentelijke inkoop ambtenaren te stimuleren meer lokaal/regionaaal uit te besteden. De cijfers uit 2019/2019/2020 geven in Wijk bij Duurstede een stijgende lijn te zien. Nu zijn ook de collega ondernemersverenigingen uit Bunnik/de Bilt en Houten geinteresseerd. Dit zou een mooie ontwikkeling zijn om nonze regionale markt te vergroten.

  • De komende tijd ligt de aandachts-prioriteit bij het voortbestaan van het Ondernemersfonds. Eind dit jaar moet daarover in de Raad een definitief besluit worden genomen. Wij als bestuur van het OKW staan achter dit voortbestaan en steunen daar waar mogelijk. Het Ondernemersfonds is het fundament voor betere samenwerking van alle ondernemersverenigingen in Wijk bij Duurstede. Suggesties uit onze leden zijn van harte welkom.

  • We hebben een nieuwe Wethouder Economische Zaken: de heer Hans Buitelaar. Het eerste contact is gelegd. De bereikte resultaten zullen bepalend zijn voor onze samenwerking. Daarvoor is het nu nog te vroeg maar de eerst signalen zijn gunstig. Zijn er OKW-leden die een urgent onderwerp onder de aandacht van deze Wethouder willen brengen dan hoor ik dat graag. Dan kunnen we ons inzetten voor bemiddeling.

Tot zover de ontwikkelingen: 
Ik zie jullie graag op 4 oktober bij OTTO; op 1 november bij De jonge Graaf en op 6 december bij de Engel.

Groet Hardy Smit; voorzitter OKW

« Terug