Erwin van Os over: actualiteiten

Erwin van Os aan het werkdonderdag 23 september 2021 11:38

In elke nieuwsbrief praat jurist Erwin van Os ons bij over wet- en regelgeving.

23 september 2021 – ActualiteitenZZP-er: Evaluatie pilot webmodule naar de Tweede Kamer verstuurd

Over de verklaring arbeidsrelatie (VAR) is in het verleden veel te doen geweest. De overheid is voortdurend op zoek geweest naar alternatieven, die zowel juridisch “dicht” waren als praktisch werkbaar. Die zoektocht is nog niet voorbij: op 20 september jl. is de actuele stand van zaken gepubliceerd op rijksoverheid.nl, klik hier

Huurrecht: dringend eigen gebruik van woonruimte
Op grond van het Nederlandse huurrecht moet de verhuurder doorgaans veel uit de kast trekken om een lopende huurovereenkomst voor onbepaalde tijd te kunnen beëindigen. Vaak baseert de verhuurder zich daarbij op “dringend eigen gebruik”, op basis waarvan de rechter moet worden overtuigd om tot een einde van de huurovereenkomst te komen.
Laatst heb ik een huurder bijgestaan, voor wie de gerechtelijke procedure goed afgelopen is. Uiteindelijk heeft de kantonrechter de opzegging door de verhuurder wegens “dringend eigen gebruik” van de woonruimte niet goed gekeurd. Mede gelet op de duidelijke motivering van de rechter, is de betreffende uitspraak gepubliceerd op rechtspraak.nl, op 27 augustus jl.

Contractenrecht: toepasselijkheid van algemene voorwaarden
Als juridisch uitgangspunt geldt dat algemene voorwaarden (de beruchte “kleine lettertjes”) uitdrukkelijk van toepassing moeten worden verklaard op de overeenkomst. Soms kan die toepasselijkheid ook – impliciet – voortvloeien uit de gang van zaken in de praktijk. Uit een recente uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden volgt dat bijvoorbeeld. Het gerechtshof oordeelde dat onder andere omdat partijen professionele contractspartijen zijn en zij in het verleden vaker overeenkomsten hebben gesloten, de betreffende algemene voorwaarden deel zijn gaan uitmaken van de overeenkomst.
Dit kan vergaande gevolgen hebben, omdat in algemene voorwaarden doorgaans belangrijke juridische zaken geregeld zijn. Wees hierop dus bedacht.


Erwin van Os

Markt 13
3961 BC  WIJK BIJ DUURSTEDE
 
T  0343-59 16 66
F  084-87 07 779
M  06-10 50 5057
 
info@erwinvanos-advocatuur.nl
I  www.erwinvanos-advocatuur.nl

« Terug