Brief burgemeester over versoepeling coronamaatregelen

logo gemeentevrijdag 23 april 2021 10:29

Burgemeester Iris Meerts richt zich tot de lokale ondernemers: meer vrijheid, maar wel voorzichtig.

Wijk bij Duurstede, 22 april 2021

Aan: alle ondernemers in de gemeente Wijk bij Duurstede

Beste ondernemer,

Zonder twijfel heeft u het nieuws gevolgd over de versoepeling van de coronamaatregelen vanaf 28 april a.s. Wij zijn heel blij dat het kabinet heeft gekozen voor de geleidelijke opening van de winkels en horeca. En dat er iets méér mag in de komende periode. We hopen dat u de afgelopen maanden goed bent doorgekomen en dat u klaar bent om weer (verder) open te gaan! 

Door de versoepelingen krijgen we weer wat meer vrijheid. We beseffen natuurlijk dat dit niet zonder risico is. Dat betekent dat we ook na de versoepelingen voorzichtig moeten blijven. Dus blijf in uw bedrijf zorgen dat u en uw klanten de coronamaatregelen opvolgen. Gelukkig zijn en worden steeds meer mensen gevaccineerd. Dat scheelt in het aantal besmettingen en de ernst ervan. Aan de andere kant zien we nog steeds een hoge bezettingsgraad in de ziekenhuizen. Dit dwingt ons allemaal tot naleving van de maatregelen en het nemen van onze verantwoordelijkheid. Voor alle maatregelen verwijzen wij u naar https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19. Wij helpen u hier graag mee en ondersteunen u waar dat nodig is. 

Met deze versoepelingen kan het gebeuren, dat het druk wordt op straat. We attenderen onze inwoners daarom ook via diverse kanalen op het naleven van de regels. En we brengen in de binnenstad op een aantal plekken sjablonen op de straten aan. Helpt u mee om teveel drukte in de binnenstad te voorkomen en te beperken?

Heeft u na het lezen van deze brief nog vragen?

U kunt bij vragen over verschillende onderwerpen terecht bij:

• Aanspreekpunt detailhandel: Marius Zweedijk –> 

m.zweedijk@wijkbijduurstede.nl of 06–38 33 1148

• Aanspreekpunt horeca (terrassenplan): Jan Hevel –> 

j.hevel@wijkbijduurstede.nl of 06–82 43 7859

We vertrouwen erop dat we samen met u deze versoepeling en succesvol laten verlopen in onze gemeente. En we hopen van harte dat we snel meer verruimingen tegemoet kunnen zien!

Met vriendelijke groet,

namens het college van burgemeester en wethouders,

« Terug