Survey cybersecurity en cyberincidenten MKB

Cyberveiligdinsdag 06 april 2021 14:39

Doe mee aan onderzoek naar cyberincidenten bij MKB-bedrijven voor masterscriptie opsporingscriminologie

Geachte heer/ mevrouw,

Voor mijn masterscriptie vanuit de opleiding opsporingscriminologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam ben ik bezig met een onderzoek onder MKB-bedrijven. Ik doe onderzoek naar het meemaken van cyberincidenten door MKB-bedrijven en het verband hiervan met de online activiteiten binnen bedrijven en de cybersecurity maatregelen die zijn genomen. Om dit te onderzoeken heb ik een online survey gemaakt en ik ben nu op zoek naar de beste manier om MKB-bedrijven te bereiken met de vraag om de survey in te vullen.

Ervaringen met cyberincidenten en cybersecurity

Werkt u bij een bedrijf met 1 tot 250 medewerkers? Bent u op de hoogte van de online activiteiten die binnen uw bedrijf plaatsvinden, zoals internetbankieren en het bijhouden van een website? Weet u welke cybersecurity maatregelen zijn genomen binnen uw bedrijf (bent u bijvoorbeeld de directeur/eigenaar, Security Officer/CISO of IT-manager)? Dan heb ik uw hulp hard nodig!

Vanuit de Vrije Universiteit Amsterdam wordt er onderzoek gedaan naar de online activiteiten en cybersecurity maatregelen van bedrijven en het verband met het meemaken van cyberincidenten.

Door de onderstaande vragenlijst in te vullen, kunt u mij helpen met het beantwoorden van vragen zoals ‘Welke online activiteiten van bedrijven en cybersecurity maatregelen hebben te maken met slachtofferschap van cybercrime/het meemaken van cyberincidenten?’ en ‘Welke activiteiten leveren een concreet risico op en welke maatregelen beschermen hiertegen?’.

Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 10 minuten en de antwoorden worden geheel anoniem en vertrouwelijk verwerkt. Per bedrijf dient maximaal één vragenlijst ingevuld te worden. Bent u niet de persoon met de juiste kennis, maar uw collega wel? Dan wil ik u vragen om de vragenlijst door te sturen naar de betreffende collega.

Aan het einde van de vragenlijst is er de mogelijkheid om een e-mailadres in te vullen waarop u de resultaten kunt ontvangen, indien u daar interesse in heeft.

Via deze link kunt u de vragenlijst invullen:

https://form.typeform.com/to/RyoOwqpQ

Alvast bedankt voor uw deelname!

Mocht u vragen hebben over dit onderzoek kunt u deze sturen naar Verena Hoogerwerf via

e.v.hoogerwerf@student.vu.nl

« Terug