Nieuwsflits GGD regio Utrecht

Nieuwsflits GGDmaandag 22 maart 2021 12:59

Speciale nieuwsbrief over vraagstukken rondom het coronavirus. Deze eerste editie richt zich op contactberoepen. Lees 'm hier en schrijf je in voor de volgende!

Introductie

Uit de begeleidende mail: 'Team Uitbraakmanagement van GGD regio Utrecht ondersteunt o.a. bedrijven, horeca en (sport)verenigingen bij vraagstukken rondom het coronavirus. We merken dat er behoefte is aan meer informatie over omgaan met coronamaatregelen op de werkvloer, maar dat nog niet iedereen Team Uitbraakmanagement weet te vinden. Daarom is er een nieuwsbrief opgesteld. De eerste editie is speciaal voor contactberoepen. Via het inschrijfformulier kunnen geïnteresseerden zich inschrijven voor de nieuwsbrieven voor bedrijven, horeca, (sport)verenigingen en contactberoepen.'

Maart 2021

 

 

Hierbij ontvangt u de nieuwsflits van GGDrU. Via deze weg delen we graag actuele informatie over corona met u.

Sinds 3 maart is een aantal contactberoepen weer aan het werk. Daarom leest u in deze editie over:

Aanmelden
U ontvangt deze nieuwsflits nu via deze weg. Wilt u in de toekomst ook op de hoogte blijven? Klik hier en meld u aan voor deze nieuwsflits.

Vragen?
Als ondernemer kunt u met uw coronagerelateerde vragen 7 dagen per week terecht bij Team Uitbraakmanagement. We denken graag met u mee. U kunt ons bellen via 030 - 800 23 99, of een e-mail sturen naar coronainfobedrijven@ggdru.nl.

 

 

Besmetting bij een medewerker of klant. Wat nu?

Als een medewerker of klant positief getest is, neemt een medewerker van de GGD contact op voor het bron- en contactonderzoek (BCO). Bij het BCO wordt besproken:

 • door wie de persoon is besmet (de bron);
 • met wie de persoon in contact is geweest (contacten); en
 • welke contacten mogelijk besmet kunnen zijn met corona.

De GGD neemt ook contact op met de contacten van de positief geteste medewerker of klant. Tijdens dit gesprek worden de kans op besmetting, de quarantainemaatregelen en de mogelijkheden voor testen besproken.

 

Wat kunt u doen als u positief getest bent?
U moet thuis blijven omdat u besmettelijk kunt zijn voor anderen. Ook uw huisgenoten moeten thuisblijven, omdat zij misschien door u besmet zijn geraakt. Zo kan worden voorkomen dat anderen besmet raken.

U wordt gebeld voor het BCO. U kunt alvast op een rijtje zetten met wie u de afgelopen dagen contact heeft gehad. Reken ook de 2 dagen voordat uw klachten begonnen mee. Het is belangrijk om in kaart te brengen met wie u contact had:

 • langer dan 15 minuten binnen 24 uur;
 • op minder dan 1,5 meter afstand.

 

Wanneer mag u weer werken als u positief getest bent?
U kunt weer gaan werken als u, na 7 dagen na het begin van uw klachten, 24 uur geen klachten meer heeft die passen bij het coronavirus. Tenzij de GGD een ander advies heeft gegeven.

Wat kunt u doen bij een besmette medewerker? 
U kunt helpen bij het in kaart brengen van de contacten op de werkvloer. Bespreek met de medewerker met welke collega's en/of klanten heeft hij/zij gezien. Ga ook na of de werkplek een mogelijke bron is.

Wat kunt u doen bij een besmette klant? 
Geeft een klant aan dat hij/zij positief getest is? Breng dan in kaart welke medewerker(s) deze klant heeft (hebben) geholpen tijdens de besmettelijke periode. Ga ook na hoe lang dit contact heeft geduurd en of er 1,5 meter afstand is gehouden.

Contact
Heeft u moeite met een intern contactonderzoek of heeft u andere vragen? Neem dan contact op met Team Uitbraakmanagement via 030-8002399 ofcoronainfobedrijven@ggdru.nl.

 

Tips voor op de werkvloer

 • Werkt u met een team? Verdeel uw team in bubbels of duo's. Als er dan een deel van het team uitvalt vanwege een coronabesmetting, kan het andere deel van het team blijven werken.
 • Registreer goed welke klanten in uw zaak zijn behandeld en door welke medewerker. Zo kan bij een besmetting snel worden vastgesteld wie er in contact is geweest met de positief geteste persoon.
 • Laat medewerkers én klanten een gezondheidscheck doen voor aanvang van de dienst of het bezoek. Op de website van het RIVM kunt u een checklist downloaden.
 • Let erop dat ook medewerkers onderling afstand houden. Denk daarbij ook aan de (rook)pauzes. Staan de stoelen in de lunchruimte bijvoorbeeld ver genoeg uit elkaar? Spreek medewerkers en klanten aan als ze niet aan de maatregelen houden.
 • Heeft u of een medewerker milde klachten die passen bij het coronavirus, dan kan online een testafspraak worden gemaakt. Of bel hiervoor 0800-1202.

 

Mondkapjes

Mondkapjes zijn verplicht voor zowel de klant als de medewerker. U kunt wegwerp- of stoffen mondkapjes gebruiken. Houd het mondkapje gedurende de gehele behandeling op en raak het tussendoor niet aan.

We geven u graag nog een paar tips om mondkapjes veilig te gebruiken: 

 

 • Zorg dat uw handen schoon zijn als u het mondkapje op- of afzet.
 • Houd het mondkapje zo veel mogelijk op en raak het tussendoor niet aan.
 • Gebruik elke vier uur een schoon mondkapje.
 • Stoffen mondkapjes kunt u opnieuw gebruiken. Was ze op 60 graden.

Lees hier een goede instructie over het gebruik van mondkapjes.


 

Hygiënemaatregelen en corona voor contactberoepen

Om medewerkers én klanten te beschermen is het belangrijk om de juiste hygiënemaatregelen te nemen. Dit zijn de belangrijkste maatregelen:

 • Zorg dat iedereen bij binnenkomst handhygiëne kan toepassen. Dit kan door te wassen met water en vloeibare zeep, of door te desinfecteren met een handdesinfectiemiddel.
 • Maak oppervlakken en handcontactpunten meerdere keren per dag schoon. Denk bijvoorbeeld aan het pinapparaat, de telefoon,toiletten, kranen, deurklinken of lichtknopjes.
 • Zorg voor een handenwasgelegenheid bij de toiletten met water, vloeibare zeep, wegwerphanddoekjes en een afvalbak
 • Zorg dat alle gebruiksvoorwerpen goed schoon te maken zijn. Gebruik voor de schoonmaak een allesreiniger.
 • Verzamel vuil wasgoed direct en was het dagelijks met een wasmiddel op minimaal 60°C en een volledig wasprogramma. 
 • Was of desinfecteer de handen op de juiste manier.

Meer informatie over hygiëne vindt u op de website van het RIVM.

 Zorg daarnaast voor:

 • een deurbeleid. Beperk het aantal personen in één ruimte en houd 1,5 meter afstand. 
 • goede ventilatie. Zorg dat ruimtes goed geventileerd en gelucht worden. Lucht bij voorkeur meerdere keren per dag. 

 

 

Contactgegevens GGD regio Utrecht

Team Uitbraakmanagement voor horeca, bedrijven en sportverenigingen
Bel of e-mail bij vragen en voor advies op maat. We denken graag met u mee over bijvoorbeeld onrust onder collega's, ventilatie of het gebruik van de CoronaMelder op de werkvloer.


Aanmelden
Op de hoogte blijven? Klik hier en meld u aan voor deze nieuwsflits.

Handige links

« Terug