Subsidie voor verduurzaming van bedrijven in de provincie Utrecht

Zonnepanelen besparenwoensdag 10 februari 2021 12:21

Bedrijven kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie. Niet alleen door energie duurzaam op te wekken, maar ook door energie te besparen. Daarom stelt de provincie Utrecht subsidie beschikbaar voor bedrijven die gezamenlijk willen verduurzamen.

De subsidie is bedoeld voor samenwerkingsverbanden van kleine en middelgrote ondernemingen. Wanneer bedrijven in collectief verband aanpakken voor verduurzaming ontwikkelen, worden kosten bespaard en wordt de ondernemers tijdrovend werk uit handen genomen.

 

Advies voor besparen en opwekken
De steun is bedoeld voor consultancydiensten gericht op kennisoverdracht, ondersteuning en advisering van deze bedrijven om energie te besparen of zonnepanelen op bedrijfsdaken te realiseren. Omdat ook van de ondernemers een bijdrage wordt verwacht, bedraagt de subsidie maximaal de helft van het totaal aan subsidiabele kosten, tot een maximum van €50.000.

 

Gedeputeerde Huib van Essen: "Dit heeft naast een positief effect op het milieu, ook een positief effect op de uitstraling van het bedrijf en meestal ook een positief financieel effect. Daarom wil de provincie Utrecht bedrijven stimuleren om verdere stappen te zetten richting verduurzamen."

 

Gratis quickscans
Bedrijven hebben vaak grote en geschikte daken waar veel zonnepanelen op kunnen. Maar niet alle ondernemers weten hoe ze dit moeten aanpakken. Daarom biedt de provincie sinds vorig najaar al gratis quickscans aan voor bedrijven met daken van 100 m² of meer. Experts bekijken dan hoeveel zonnepanelen er op het dak kunnen, wat dat financieel oplevert en welke stappen het bedrijf kan zetten om de zonnepanelen te realiseren.

Kijk voor meer informatie over de quickscans en de subsidie voor verduurzaming op Energiewerkplaats Utrecht.

« Terug