Erwin van Os over: Compensatie transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging

Erwin van Os aan het werkmaandag 08 februari 2021 11:34

Alles over het 'Besluit compensatie transitievergoeding bij beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming'

8 februari 2021 – Compensatie transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging

Op 1 januari 2021 is het “Besluit compensatie transitievergoeding bij beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming” in werking getreden. Het besluit is een uitwerking van de Wet arbeidsmarkt in Balans (Wab), die bij bedrijfsbeëindiging vanwege pensionering of overlijden van de werkgever de compensatie van de transitievergoeding voor haar werknemers regelt.

Als werknemers worden ontslagen omdat het bedrijf stopt, is de werkgever als uitgangspunt – behalve bij faillissement – een transitievergoeding aan de werknemers verschuldigd. Vooral voor kleine ondernemingen kan dit een zware financiële last zijn. Een ondernemer die met pensioen wil gaan maar geen bedrijfsopvolging heeft, zal mogelijk niet gemakkelijk de transitievergoeding van meerdere werknemers kunnen ophoesten. De overheid wil voorkomen dat werkgevers die door pensionering, ziekte of overlijden gedwongen zijn hun onderneming te staken, hun privévermogen moeten aanwenden om (een) transitievergoeding(en) te betalen. Met de nieuwe regeling kunnen zij bij het UWV een compensatie aanvragen.

Voorwaarden voor compensatie

Voor de compensatie gelden de volgende cumulatieve voorwaarden:

  • Het vervallen van arbeidsplaatsen als gevolg van de beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming.
  • Het moet gaan om een kleine werkgever (minder dan 25 werknemers).
  • De compensatie wordt verstrekt wegens het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd van de werkgever, vanwege overlijden, of dusdanig ziek zijn dat hij zijn werkzaamheden als werkgever redelijkerwijs niet kan voortzetten.
  • Een transitievergoeding kan alleen worden gecompenseerd indien deze verschuldigd was in verband met eindigen van een arbeidsovereenkomst in een bepaalde periode.

De regeling is per 1 januari 2021 in werking getreden en heeft op dit moment enkel betrekking op de transitievergoeding die vanaf dat moment daadwerkelijk is uitbetaald wegens pensioneren of overlijden van de werkgever. Het besluit heeft geen terugwerkende kracht.

Ziekte

Het onderdeel van de compensatieregeling dat ziet op ‘ziekte of gebreken van de werkgever’ is nog niet in werking getreden. De regeling op dit punt is uitgesteld tot een nog onbekende datum. Dat heeft te maken met de onduidelijkheden die nog bestaan over de precieze invulling van de beoordelingscriteria.

Bij dit onderdeel moet worden beoordeeld of de werkgever als gevolg van ziekte of gebreken niet in staat is om zijn werkzaamheden redelijkerwijs voort te zetten. Hier zal ook geen sprake zijn van “terugwerkende kracht” omdat anders achteraf de mate van ziekte in verhouding tot de werkzaamheden zou moeten worden vastgesteld. Dat is volgens het UWV niet toetsbaar.

Tot slot

Het Besluit compensatie transitievergoeding bij beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming is momenteel vooral interessant voor kleine werkgevers die de AOW-gerechtigde leeftijd (bijna) bereiken. Wanneer bijvoorbeeld wegens de invloed van COVID-19 wordt getwijfeld over bedrijfsbeëindiging, kan deze nieuwe regeling mogelijk een uitkomst bieden. 

Bij vragen hierover ben ik graag bereikbaar. 

Erwin van Os

Markt 13
3961 BC  WIJK BIJ DUURSTEDE
 
T  0343-59 16 66
F  084-87 07 779
M  06-10 50 5057
 
info@erwinvanos-advocatuur.nl
I  www.erwinvanos-advocatuur.nl

« Terug