Project Koningsstal in Tiel

Presentatieposter Koningsstal project Tielzondag 14 juni 2020 14:46

Ingenieursbureau Koningsstal heeft in Tiel de voorbereiding van de herinrichting van de Grotebrugse Grintweg verzorgd. Lees hier meer over het project.

Met het team van Koningsstal hebben wij de voorbereiding van de herinrichting van de Grotebrugse Grintweg in Tiel verzorgd. De aanleiding van het project was de hoge verkeersdruk en de hoge snelheid in combinatie de het riool dat deels aan vervanging toe was. Naast de functie van wijkontsluitingsweg werd deze straat ook als verbinding naar achtergelegen bedrijventerreinen gebruikt. In de omgeving is een andere verbinding naar de bedrijventerreinen gerealiseerd waardoor de druk op de Grotebrugse Grintweg verminderde. De werkzaamheden worden mede uitgevoerd op
grond van de Wet geluidshinder om de geluidsbelasting op de woningen te reduceren.
In samenspraak met de bewoners is gezocht naar een passende invulling van de weg. De Grotebrugse Grintweg was voorheen een 50km/uur doorgaande weg en is omgevormd naar een 30km/uur (niet doorgaande) zone. Naast de aanpassing van maximum snelheid is het voor vrachtverkeer niet meer toegestaan de weg te gebruiken en is de bestaande busverbinding omgelegd via een andere route. Samen met de gemeente en rekening houdend met de wensen van bewoners is een schetsontwerp gemaakt.
Omdat de Grotebrugse Grintweg ooit is ontworpen als 50km/u is het wegprofiel relatief breed. Een weg van 30km/u heeft doorgaans een smaller profiel. De inrichting en functie van een weg moeten op elkaar aansluiten. Wanneer een 30km/u weg de inrichting heeft van een 50km/u weg wordt er nagenoeg altijd harder gereden dan gewenst. Om de uitstraling van de weg 30km/u te maken is gekozen om met groenvakken, parkeren en het versmallen van diverse kruisingen de uitstraling en het gebruik op elkaar aan te laten sluiten.
Vervolgens heeft ons team de technische uitwerking van het ontwerp gemaakt en is de aanbesteding
voor de realisatie verzorgd. Begin 2020 is de aannemer (ACW) gestart met de realisatie van het project.

« Terug

Reacties op 'Project Koningsstal in Tiel'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.