Koningsstal Infracare levert bijdrage aan duurzame projecten

koningsstal Afkoppelenwoensdag 20 februari 2019 20:08

Gemeenten streven naar een meer duurzame en klimaat robuuste leefomgeving. Om dit doel te bereiken worden er bijvoorbeeld stimuleringsvoorstellen opgesteld om particulieren middels een bijdrageregeling te bewegen om hun (schone) verharde oppervlakken en daken af te koppelen. Het is de bedoeling dat hemelwater dat nu nog in het bestaande vuilwater- en/of gemengd waterstelsel riool loost, afgekoppeld wordt en op bijvoorbeeld eigen terrein gebufferd wordt.

Vervolgens kan het water worden hergebruikt, geïnfiltreerd of vertraagd worden afgevoerd. Met deze aanpak wordt wateroverlast in bebouwd gebied verminderd, verdroging tegengegaan, de oppervlaktewaterkwaliteit verbeterd en minder schoon water naar de zuiveringsinstallatie getransporteerd. 

Bovendien ontstaat er bewustwording bij de private partijen over de bijdrage die zij kunnen leveren aan een betere leefomgeving in het algemeen en een betere waterhuishouding in het bijzonder.

Koningsstal Infracare organiseert daarvoor momenteel projecten in de gemeenten Scherpenzeel en Utrechtse Heuvelrug.

« Terug