Erwin van Os over de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab)

Erwin van Os aan het werkdinsdag 19 februari 2019 20:43

In een eerder nieuwsitem heb ik de plannen van het kabinet aangestipt om – weer – het arbeidsrecht aan te passen. Op 5 februari jl. is de “Wet arbeidsmarkt in balans” (Wab) aangenomen door de Tweede Kamer. Zie voor de actuele informatie de website van de Rijksoverheid.

De bedoeling van de Wab is onder meer om de verschillen tussen vast werk en flexibele arbeid te verkleinen, waardoor het voor werkgevers aantrekkelijker moet worden om mensen een vast contract – oftewel: arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd – aan te bieden. Tegelijkertijd moet flexwerk mogelijk blijven “waar het werk dat vraagt”.

De Wet arbeidsmarkt in balans bevat een aantal samenhangende maatregelen. De belangrijkste zijn:

• Ontslag wordt ook mogelijk als er sprake is van een optelsom van omstandigheden, de zogenaamde cumulatiegrond. Op dit moment moet de werkgever feitelijk volledig voldoen aan een van de acht

ontslaggronden. Deze nieuwe negende grond geeft de rechter de mogelijkheid om bepaalde omstandigheden te combineren. De werknemer kan maximaal een halve transitievergoeding extra krijgen (bovenop de transitievergoeding), wanneer de cumulatiegrond gebruikt wordt voor het ontslag.

• Werknemers krijgen vanaf de eerste dag recht op een transitievergoeding, ook tijdens de proeftijd. Nu geldt dit pas vanaf een dienstverband vanaf twee jaar.

• De opbouw van de transitievergoeding wordt verlaagd bij langere dienstverbanden.

• De door de werkgever te betalen WW‐premie wordt lager als die een werknemer een vaste baan aanbiedt, in plaats van een tijdelijk contract. Nu is de hoogte van de WW‐premie afhankelijk van de sector waarin een bedrijf actief is.

• Er komt een regeling voor kleine werkgevers om de transitievergoeding te compenseren als ze hun bedrijf moeten beëindigen wegens pensionering of ziekte.

• De opeenvolging van tijdelijke contracten, de zogenaamde ketenbepaling, wordt verruimd. Op dit moment is het mogelijk om aansluitend drie tijdelijke contracten in twee jaar tijd aan te gaan. Dit wordt drie jaar.

• Ook wordt het mogelijk om de pauze / onderbreking tussen een keten tijdelijke contracten per cao te verkorten van zes naar drie maanden als er sprake is van terugkerend tijdelijk werk dat maximaal negen maanden per jaar kan worden gedaan.

• Daarnaast komt er een uitzondering op de ketenregeling voor invalkrachten in het primair onderwijs die invallen wegens ziekte.

• Werknemers die op payroll-basis werken, krijgen minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemers die in dienst zijn bij de opdrachtgever. Ook krijgen ze recht op een “adequaat” pensioen. De definitie van de uitzendovereenkomst wordt overigens niet gewijzigd.

• Er worden maatregelen genomen om verplichte permanente beschikbaarheid van oproepkrachten te voorkomen. Zo moet een werknemer minstens vier dagen van tevoren worden opgeroepen door de werkgever. Ook houden oproepkrachten recht op loon als het werk minder dan vier dagen van tevoren wordt afgezegd. De termijn van vier dagen kan bij cao worden verkort tot één dag.

Voor meer informatie over het wetsvoorstel Wab ben ik graag bereikbaar.

Labels

« Terug

Reacties op 'Erwin van Os over de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab)'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2019

oktober

augustus

juni

april

februari