Ondernemers delen ervaringen: Zelf bijsturen of gaat de wal het schip keren…?

Joost Vulto25-04-2018 17:19 25-04-2018 17:19

Elke maand klimt een aantal ondernemers tijdens het OKW-Café op de zeepkist om een ervaring te delen met de aanwezige OKW-leden. In maart was het woord aan Joost Vulto, adviseur en managementsupport bij bedrijven waar de wens/behoefte is om zaken te veranderen of te verbeteren. Lees hier zijn presentatie nog eens terug!

Zelf bijsturen of gaat de wal het schip keren…?

In mijn werk bij bedrijven valt het volgende vaak op, wat ik graag met jullie wil delen zodat jullie daar je voordeel mee kunnen doen.

Ik ben regelmatig actief bij bedrijven waar de wens is om zaken te veranderen om het resultaat te verbeteren of het niet gaat zoals gepland of gewenst. O.a. als resultaten, omzet/marges achterblijven en/of de liquiditeitspositie minder is en eigenlijk al zaken veranderd/verbeterd kunnen worden.

Vaak valt op dat het bedrijf op dezelfde weg doorgaat en zelf niet zo veel verandert, men is zich niet voldoende bewust van de financiële verslechtering, veranderingen worden vooruitgeschoven totdat het onontkoombaar wordt. Bijv. het bedrijf tegen de kredietlimiet van de bank aanloopt of bepaalde dingen kunnen niet meer gedaan worden en/of de reserves van het bedrijf worden te veel aangesproken.

Dan is de praktijk dat d.m.v. een resultaat (e/o cash) verbeterplan (evt. een herstructurering indien gewenst), diverse verbeteringen/aanpassingen later alsnog gemaakt gaan worden.

Algemeen geldt ‘Hoe langer gewacht, hoe groter de correcties…’
....en met een periode met een lager resultaat of verlies, kost dit het nodige geld/vermogen en geeft dit de nodige stress etc.

Dit kan voorkomen worden door eerder bij te sturen.
Wees je bewust van financiële afwijkingen/verslechteringen en de situatie en tracht eerder bij te sturen.

Waarom gebeurt dit niet ?
Druk, te weinig oog voor de (financiële) resultaten, regelmatig geen goede financiële rapportage, slechtere resultaten niet onderkend of... moeilijk om te bepalen wat eraan te doen, veranderingen zijn minder leuke activiteiten... etc.

Oplossingen:
1 Het begint met een goede financiële (maand)rapportage (V&W, omzet, marge, kosten, resultaat, balans, cash flow, KPI’s etc.). Alleen dan kunnen goede beslissingen genomen worden.

2 Daarnaast dient er ook aandacht voor deze periodieke rapportage te zijn en de moeite genomen te worden om deze goed te beoordelen/te bespreken met collega’s/het MT etc.
De volgende vragen dienen dan gesteld en beantwoord te worden:
Wat gaan we eraan doen ?
Hoe omzet, marge, kosten, resultaten etc. bij te sturen ?

3 (Bijsturing)acties afspreken, plannen maken en goed opvolgen.

Laat dit (afwijkingen signaleren en evt. bijsturingen) een vast onderdeel worden in de maandelijkse resultaatbespreking/beoordeling. Dit gebeurt tot verbazing bij relatief veel MKB en ook bij grotere bedrijven niet of niet voldoende. En daarmee wordt er dan ook vaak te weinig en (te) laat bijgestuurd.

Indien men zelf hiervoor te weinig kennis heeft, dan is het evt. beter deze basis je eigen te maken, dit is een niet onbelangrijk deel van goed ondernemen.

Met vriendelijke groet en succes,

Joost Vulto

Vulto Business Improvement
http://nl.linkedin.com/in/joostvulto

Wil je zelf een ervaring als ondernemer delen tijdens het OKW-Café? Van harte welkom! Neem contact op met de het OKW-bestuur via  info@okw-wbd.nl. 

Labels
Nieuws

« Terug

Reacties op 'Ondernemers delen ervaringen: Zelf bijsturen of gaat de wal het schip keren…?'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2018

december

oktober

september

augustus

juli

juni

april

februari

januari