Terugblik Regio Q4 op 2017 en plannen voor volgend jaar

nwe logo q4maandag 15 januari 2018 16:18

Regio Q4 heeft in 2017 veel van haar doelstellingen bereikt. Je hebt er weinig van gehoord, maar achter de schermen is hard gewerkt. Het streven van Q4 was om te focussen op beïnvloeding van de politiek, het opzetten van een systeem voor regionale inkoop door gemeenten en voor sociaal ondernemen op basis van een model van Werk bij Duurstede en tot slot het vergroten van netwerkactiviteit.

Q4 laat hierover het volgende weten:

Politiek
Voor wat betreft de politiek hebben wij alle politieke partijen in de vijf Q4 gemeenten benaderd met een lijst van aandachtspunten. Daarop is door een aantal politieke partijen enthousiast gereageerd en toegezegd is dat deze in partijprogramma’s en zo mogelijk in het coalitieakkoord worden meegenomen.

Regionale inkoop
Voor regionale inkoop hebben wij inmiddels de gemeenten enthousiast gekregen om mee te werken aan een database waaruit ambtenaren kunnen kiezen. Wij zijn momenteel druk doende dit vorm te geven. Het heeft nogal wat voeten in de aarde. Insteek is dat de ondernemers in de regio daar direct voordeel van hebben.

Sociaal ondernemen
Over sociaal ondernemen zijn wij nog in overleg met de gemeenten. Er zijn diverse gemeenten – ook buiten onze regio – die deze systematiek omarmen en een waardevolle toevoeging vinden op de verbinding tussen ondernemers en aspirant-werknemers, scholieren, stagiaires en diegenen die een beperking hebben op de arbeidsmarkt. Wij hadden op dit dossier al verder willen zijn, maar soms lopen molens trager dan wij willen.

Netwerkactiviteit
De netwerkactiviteit wordt verwacht in maart 2018, althans zo spoedig mogelijk. Wij hopen op een grootse opzet in samenwerking met Rabobank Heuvelrug. Die opzet is erop gericht om ondernemers uit de regio te laten netwerken, waarbij gemeentegrenzen niet meer leidend zijn. De kracht van de regio wordt immers steeds belangrijker.

Regionale contacten
Naast deze activiteiten hebben wij regelmatig overleg met andere stakeholders zoals het Nationaal Park Heuvelrug, U10 (samenwerkingsverband van 10 gemeenten in de provincie Utrecht), alsmede de wethouders van de Q4 gemeenten. Tijdens die overleggen wordt praktische informatie uitgewisseld en dat leidt tot nieuwe inzichten, bijvoorbeeld bij de opstelling van economische visies, die bepalend zijn voor verdere economische ontwikkelingen in onze regio.

Agenda 2018
Voor de komende jaar staat op de agenda het aanhalen van de banden met Utrecht Science Park en EBU, alsmede het verder ontwikkelen van concrete concepten waar ondernemers voordeel van ervaren vanuit de gedachte dat het collectief van ondernemersverenigingen en gemeenten in onze regio belangrijker is dan de individuele gemeenten.

Profiteren als 1 regio
Wij als bestuur realiseren ons dat dit voor sommigen abstracte onderwerpen zijn, maar het is nodig daar aandacht aan te besteden en mede de regie te bepalen. Bedenk dat Amsterdam inmiddels mudvol zit. Ook Utrecht loopt over en de regio gaat gewoon groeien. Wij kunnen lijdzaam toezien hoe dat gebeurt en het ons allemaal overkomt, maar wij kunnen ook die ontwikkeling in goede banen leiden, zodat wij er allemaal optimaal van profiteren. Dat is de inzet van Regio Q4 voor komend jaar. Wij zullen u op de hoogte houden van ontwikkelingen.

Het bestuur van Regio Q4 wenst u zowel privé als zakelijk een uitermate voorspoedig 2018.

Lex Geerts, voorzitter,
mede namens Zakelijk Zeist Onderneemt!
Hardy Smit, voorzitter, Ondernemerskring Wijk bij Duurstede
Frans van Beek, voorzitter, BCB
Theo Sack, voorzitter, Zakelijke Heuvelrug

Labels
Nieuws

« Terug

Archief > 2018

december

oktober

september

augustus

juli

juni

april

februari

januari