Algemeen

OndernemersKring Wijk bij Duurstede

De OndernemersKring is een vereniging van ondernemers in de gemeente Wijk bij Duurstede en omstreken.

Zij stelt zich ten doel de (gezamenlijke) belangen te behartigen van ondernermers, zzp'ers en freelancers kortom het bedrijfsleven in de gemeente Wijk bij Duurstede in het algemeen,  en van haar leden in het bijzonder, de onderlinge contacten te bevorderen en het economisch klimaat binnen de gemeente te stimuleren.

Wat doet de OKW

  • Het stimuleren van onderling contact tussen leden
  • Optreden als gesprekspartner en vraagbaak
  • Het actief onderhouden van relaties met lokale- en regionale overheden, officiële instanties en andere verenigingen/overkoepelende organisaties
  • Belangenbehartiging bij projecten, die op meerdere leden betrekking hebben
  • Het vormen van een ventilatiekanaal voor issues, die onze leden onder de aandacht van andere leden of instanties willen brengen
  • Het organiseren van activiteiten.