Over Regio Q4

Over Regio Q4

Regio Q4 is een initiatief van de ondernemersorganisaties: De Biltse Ondernemers FederatieBunnikse Handel en Industrie Kring,Ondernemerskring Wijk bij DuurstedeZakelijk Heuvelrug en Zakelijk Zeist Onderneemt


Doelstelling is het behartigen van de belangen van ondernemers in deze regio en het versterken van het economisch imago van dit gebied. Partners in dit initiatief zijn de wethouders Economische Zaken van desbetreffende gemeenten.

Regiopromotie voor ondernemers 

Ondernemers en gemeenten zijn gebaat bij een bloeiende regionale economie. Hoe meer mensen onze regio bezoeken of er, al dan niet zakelijk, verblijven of zich er permanent vestigen, des te beter de economie zich zal kunnen ontwikkelen.

Gezamenlijke issues

Op regionaal niveau spelen issues, zoals bereikbaarheid, het levend houden van de kernen, het cultureel erfgoed en de enorme recreatieve sector. Demografisch gezien spelen vergrijzing en het aantrekkelijk houden van de regio voor jongeren en starters een rol. P waarborgen van werkgelegenheid. Hieraan verbonden is het benut houden van bestaand vastgoed of de renovatie/herbestemming daarvan en nieuwbouw.

Regio Q4 houdt zich daarom bezig met het uitdragen van de regio door samenwerkingsverbanden te sluiten en bestaande initiatieven te versterken. Momenteel zijn er samenwerkingsverbanden met: Economic Board Utrecht (EBU) en Utrecht Science Park.

Regio Q4 faciliteert ontmoetingen tussen ondernemers, zodat nieuwe inzichten én initiatieven tot stand kunnen komen. Dit allemaal met het doel ruimte te bieden aan innovatief, duurzaam of gewoon keihard commercieel ondernemen. Het samenwerken binnen Thema's is hier een voorbeeld van, evenals de bijeenkomsten in de Agenda